Scenariusz lekcji "WAS IST DEIN HOBBY? Wprowadzenie słownictwa."

26.05.2010 0:00

Paulina Drożdż i Marta Staszewska
nauczycielki języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU w Łowiczu

Scenariusz lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem techniki multimedialnej

TEMAT: WAS IST DEIN HOBBY? Wprowadzenie słownictwa.

Cele komunikacyjne:

 • Kształcenie umiejętności opowiadania o zainteresowaniach.

Cele leksykalne:

 • Wprowadzenie słownictwa związanego z uprawianiem hobby i spędzaniem czasu wolnego.

Cele gramatyczne:

 • Wprowadzenie odmiany czasownika zwrotnego sich interessieren.
 • Utrwalenie zasad poprawnej budowy zdania twierdzącego i pytającego.

Pomoce dydaktyczne: komputer, karty pracy uczniów, prezentacje komputerowe.

Formy socjalne: praca indywidualna.

Przebieg lekcji

 1. Sprawdzenie listy obecności.
 2. Sprawdzenie pracy domowej.
 3. Część wprowadzająca:
  • Nauczyciel prezentuje temat lekcji, informuje uczniów o planowanym przebiegu lekcji.
  • Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy i prosi uczniów o wypełnienie asocjogramu znajdującego się w kartach.
  • Nauczyciel pyta uczniów o ich zainteresowania: Was ist dein Hobby? Uczniowie odpowiadają na pytania i wpisują kolejne nazwy zainteresowań do asocjogramu.
 4. Prezentacja nowego materiału.
  • Nauczyciel zapisuje na tablicy odmianę czasownika zwrotnego sich interessieren i wyjaśnia ją. Nauczyciel pyta uczniów o zainteresowania: Wofür interessierst du dich? Wofür interessiert sich dein Bruder?
  • Nauczyciel przedstawia prezentację komputerową zawierającą zdjęcia osób i opis ich zainteresowań.
  • Uczniowie tłumaczą nazwy zainteresowań przedstawionych w prezentacji i zapisują ich tłumaczenie w kartach pracy.
 5. Praca nad nowym materiałem.
  • Nauczyciel przedstawia kolejną prezentację zawierającą zdjęcia osób wykonujących różne czynności w czasie wolnym. Zadaniem uczniów jest opisanie zainteresowań tych osób.
 6. Ćwiczenia utrwalające
  • Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie zadania w kartach pracy. Zadaniem uczniów jest połączenie odpowiednich par wyrazów i odczytanie rozwiązania.
 7. Zadanie domowe
  • Nauczyciel prosi o przygotowanie wypowiedzi pisemnej na temat: Wofür interessierst du dich?
Paulina Drożdż i Marta Staszewska

Pliki do pobrania: