Kadra pedagogiczna, administracja i obsługa

Maria Laska

dyrektor szkoły

nauczane przedmioty: informatyczne

Maria Elżbieta Tataj

wicedyrektor ds. pedagogicznych, kształcenia ogólnego i egzaminów zewnętrzych

nauczane przedmioty: matematyka

Janusz Wróbel

wicedyrektor ds. wychowawczych i kształcenia dorosłych

nauczane przedmioty: mechanizacyjne

Edyta Niedzielska

kierownik praktycznej nauki zawodu

nauczane przedmioty: informatyczne

Emilia Adamowicz

nauczane przedmioty: religia, zawodowe rolnicze

Wojciech Białecki

administrator dziennika elektronicznego

nauczane przedmioty: informatyczne

Iwona Bogusiewicz-Kuś

nauczane przedmioty: żywieniowe

Krzysztof Błaszczyk

nauczane przedmioty: informatyczne

http://krzysztofblaszczyk.eu

http://robotomaniacy.pl

Katarzyna Charążka

nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Elżbieta Chojnacka

nauczane przedmioty: język polski

tel.: 046 837 31 93

Grzegorz Chojnacki

nauczane przedmioty: historia, wos

Monika Danych

nauczane przedmioty: matematyka, informatyka

Jolanta Dębska

nauczane przedmioty: matematyka - urlop na poratowanie zdrowia

Magdalena Drobnik-Pudłowska

nauczane przedmioty: informatyczne

Paulina Dróżdż

nauczane przedmioty: język niemiecki

Jarosław Dubiel

nauczane przedmioty: mechanizacyjne

Magdalena Gasińska

nauczane przedmioty: fizyka, matematyka

Agnieszka Golan

nauczane przedmioty: żywieniowe

Anna Golędzinowska Lebioda

pedagog szkolny

Linda Jakubowska

nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Adam Kaczmarczyk

nauczane przedmioty: mechanizacyjne

Ilona Kosiorek

nauczane przedmioty: informatyczne 

Małgorzata Kosiorek

nauczane przedmioty: ekonomiczne, rolnicze

Anna Kosmowska

aktualizacja i umieszczanie danych na stronie WWW szkoły

nauczane przedmioty: informatyczne

Anna Kowalska

nauczane przedmioty: biologia

Elżbieta Kołaczek

nauczane przedmioty: matematyka

Olga Kwapisz-Wojda

nauczane przedmioty: żywieniowe

Edyta Kłak

nauczane przedmioty: żywieniowe

Agnieszka Leśniewska

nauczane przedmioty: logistyczne

Józef Mamiński

nauczane przedmioty: zawodowe mechanizacyjne

Katarzyna Mańkowska

nauczane przedmioty: zawodowe mechanizacyjne

Robert Olko

nauczane przedmioty: nauka jazdy

Waldemar Osica

nauczane przedmioty: ekonomiczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Magdalena Piechowska-Malińska

nauczane przedmioty: logistyczne - urlop macierzyński

Stanisław Pietrzak

nauczane przedmioty: mechanizacyjne

Katarzyna Polak

nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Bogumiła Rosa

nauczane przedmioty: informatyczne

Ks. Radosław Sawicki

nauczane przedmioty: religia

Jolanta Sikorska

rzecznik prasowy

nauczane przedmioty: język polski, język rosyjski

Donata Skierska

nauczane przedmioty: język polski

Leszek Skórski

nauczane przedmioty: informatyczne

Marta Staszewska

nauczane przedmioty: język niemiecki

Olga Stera

nauczyciel bibliotekarz

Jadwiga Studzińska

nauczane przedmioty: historia

Piotr Sumiński

nauczane przedmioty: religia

Dariusz Surma

nauczane przedmioty: geografia, rolnicze

Urszula Surma

nauczane przedmioty: chemia, żywieniowe

Mariusz Szewczyk

nauczane przedmioty: mechanizacyjne

Kamil Szkup

nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Ewa Szwarocka-Szczepańska

nauczane przedmioty: język angielski

Paulina Szymkowicz

nauczane przedmioty - język polski

Grzegorz Słoma

nauczane przedmioty: język polski, wiedza o kulturze

Anna Tomczak

nauczane przedmioty: język angielski

Iwona Wiankowska

nauczane przedmioty: język angielski

Paulina Wojda

nauczane przedmioty: matematyka, informatyka

Milena Wojda-Wróbel

nauczane przedmioty: język niemiecki, wychowanie w rodzinie

Elżbieta Wojtyna

nauczane przedmioty: ekonomiczne

Maciej Wróbel

nauczane przedmioty: język angielski

Jerzy Zabost

nauczane przedmioty: zawodowe ekonomiczne

Jakub Zaczkiewicz

nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Piotr Żak

nauczane przedmioty: zawodowe logistyczne

Magdalena Dąbrowska

główna księgowa

Wioletta Grzegory

sekretarz szkoły

Anna Rutkowska

sekretarka - urlop

Bogna Kolos

pomoc administracyjna

Magdalena Bartosiak

inspektor ds. bhp

Agnieszka Kucińska

specjalista ds płac i rozliczeń

Aneta Dziedzic

p.o. sekretarka

Marek Lesiak

kierownik gospodarczy

Jan Dutkiewicz

instruktor muzyczny ZPiT "Blichowiacy"

Klaudia Sędecka-Kowalska

specjalista ds. choreografii i strojów oraz księgowa

Sławomir Siewierski

konserwator - mechanik urządzeń i maszyn

Kazimierz Ścibor

konserwator

Piotr Kafarski

mechanik maszyn rolniczych

Stanisław Kępka

dozorca, palacz

Marek Wielemborek

pracownik gospodarczy

Emilia Kunikowska

woźna

Agnieszka Misiura

woźna

Dorota Wysocka

sprzątaczka

Jolanta Dębska

woźna

Danuta Kosiacka

woźna

Krystyna Dałek

sprzątaczka

Mariola Ziętal

woźna

Beata Stępień

sprzątaczka

Krzysztof Łukasik

specjalista ds. administracji siecią komputerową

e-mail: abcd@g.pl