Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Blichowskiej - Blich

Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Blichowskiej "BLICH" powstało z inicjatywy komitetu założycielskiego w osobach: Mirosław Kret, Janusz Wróbel i Agnieszka Anyszewska.

Na Walnym Zebraniu Założycielskim w dniu 16.12.2004 r. w Łowiczu został jednogłośnie uchwalony statut stowarzyszenia oraz dokonano wyboru władz.

Członkami Zarządu Stowarzyszenia wybrani zostali:

 1. p. Maria Laska - Prezes
 2. p. Jerzy Zabost - V-ce Prezes
 3. p. Janusz Wróbel - V-ce Prezes
 4. p. Katarzyna Polak - Sekretarz
 5. p. Mirosław Kret - Członek
 6. p. Agnieszka Anyszewska - Skarbnik

Członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 1. p. Małgorzata Kosiorek - Przewodniczący
 2. p. Dariusz Surma - Członek
 3. p. Krzysztof Wysocki - Członek

Obecnie skład zarządu jest następujący:

 • Waldemar Osica - Prezes
 • Maria Laska - Wiceprezes
 • Iwona Wiankowska - Sekretarz
 • Wojciech Białecki - Skarbnik

Dnia 14.02.2005 r. Stowarzyszenie "Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Blichowskiej - Blich" zostało zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Łodzi.

W dniu 25.06.2021 r. wybrano nowy skład Zarządu na kadencję 2021-2024:

 1. Jolanta Dębska – Prezes
 2. Agnieszka Golan – Wiceprezes
 3. Katarzyna Charążka – Skarbnik
 4. Wioletta Grzegory – Sekretarz
 5. Jan Dutkiewicz – Członek

W dniu 25.06.2021 r. wybrano nowy skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2024:

 1. Piotr Sumiński– Przewodniczący
 2. Maria Elżbieta Tataj- Członek
 3. Jerzy Zabost – Członek

Statut Stowarzyszenia