Baza szkoły

Trzy budynki do prowadzenia zajęć lekcyjnych i laboratoryjnych:

 • 26 sal lekcyjnych (w większości klas znajduje się sprzęt audiowizualny)
 • 20 pracowni specjalistycznych
  • dwie chemiczne (bogato wyposażone w urządzenia najnowszej generacji do prowadzenia analiz i badań z chemii organicznej, nieorganicznej i biochemii)
  • biologiczna (z zestawami mikroskopów o wysokich parametrach technicznych oraz mikroskopem współpracującym z monitorem telewizyjnym)
  • dwie gastronomiczne (posiadające 9 stanowisk kuchennych, pomieszczenia do urządzania przyjęć okolicznościowych)
  • obsługi konsumenta
  • sześć komputerowych na 98 stanowisk z dostępem do Internetu
  • techniki rolniczej,
  • mechanizacji rolnictwa,
  • obróbki mechanicznej,
  • kuźni i blacharstwa,
  • spawania elektrycznego i gazowego,
  • obróbki ręcznej,
  • maszyn rolniczych,
  • pojazdów rolniczych,
  • diagnostyki pojazdów,
  • elektromechaniczna,
 • dwie sale wykładowe po 80 miejsc
 • biblioteka z centrum multimedialnym
 • 2 sale gimnastyczne
 • siłownia
 • boisko sportowe
 • Szkolny Ośrodek Kariery

Pojazdy i maszyny rolnicze wykorzystywane do celów dydaktycznych:

 • Kombajn zbożowy Bizon Rekord Z-058 - 1 szt.
 • Kombajn zbożowy Bizon Z-056 - 1 szt.
 • Kombajn do zbioru kukurydzy Z-350 - 1 szt.
 • Ciągnik Zetor Proksima - 1 szt.
 • Ciągnik Zetor - 1 szt.
 • Agregat uprawowy o szer. rob. 3,0 mb
 • Przetrząsacz sześciobębnowy o szer. rob. 6,4 mb
 • Zgrabiarka karuzelowa o szer. rob. 4,1 mb
 • Przyczepa do zbioru bel o nośności 12 t.
 • Prasa zwijająca do bel Z-274 - 1 szt.
 • Owijarka do bel - 1 szt.

Pojazdy i maszyny rolnicze wykorzystywane w ośrodku egzaminacyjnym:

 • Ciągnik rolniczy Zetor z ładowaczami czołowymi - 2 szt.
 • Ciągnik New Holland Al. 90 - 2szt.
 • Siewnik zbożowy "Polonez" - 4 szt.
 • Pług 2-skibowy odwracany z odkładnicą pełną - 3 szt.
 • Pług 3-skibowy odwracany z odkładnicą pełną - 1 szt.
 • Kosiarka rotacyjna - 4 szt.
 • Mieszalnik pasz, śrutownik bijakowy, waga - 2 kpl.
 • Siewnik do nawozów mineralnych poj. 1200 kg - 1 szt.
 • Opryskiwacz polowy Pilmet o poj. 400l - 2 szt.

Bezpośrednio ze szkołą współpracuje gospodarstwo pomocnicze o powierzchni 83 ha.

Przy szkole działa Państwowa Komisja Egzaminacyjna do nadawania kwalifikacji zawodowych w zawodzie rolnik. Szkoła posiada upoważnienie do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych nadane przez OKE.

Szkoła ma znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Co roku nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach osiągając znaczące wyniki. Od ponad siedmiu lat nasi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów. Absolwenci z dużym powodzeniem kontynuują naukę na SGGW, Politechnikach, Uniwersytetach i innych wyższych uczelniach oraz pracują w sektorze rolniczym i usług okołorolniczych.

W realizacji naszych zadań współpracujemy z Izbą Rolniczą, ARiMR, związkami rolniczymi, Zrzeszeniem Plantatorów Owoców i Warzyw, ODR, OSM Łowicz, Agros Nova i innymi instytucjami działającymi w rolnictwie. W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w znanych i cieszących się renomą zakładach na terenie kraju.

Przy szkole działa Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Blichowskiej - Blich.

Od ponad 60 lat działa przy szkole Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy", prowadząc działalność mającą na celu propagowanie folkloru łowickiego, jednocześnie zespół ten ma ogromie ważne oddziaływanie wychowawcze na młodzież. Zespół dawał bardzo wiele koncertów zarówno w kraju jak i zagranicą /Holandia, Francja, Belgia, Niemcy, Austria, USA, Serbia/.