technik logistyk

Uczniowie w czasie trwania nauki dzięki odpowiedniemu programowi nauczania i wykwalifikowanej kadrze zdobywają wszechstronną wiedzę z przedmiotów:

  • ogólnych: język polski, język angielski i niemiecki, chemia, fizyka, biologia, matematyka, geografia, historia, przedsiębiorczość,
  • specjalistycznych: gospodarka magazynowa, procesy magazynowe, procesy transportowe, logistyka transportu.

W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w firmach logistycznych i transportowo - spedycyjnych.

W wyniku kształcenia uczeń uzyskuje ogólną wiedzę z zakresu magazynowania, logistyki, transportu i spedycji.

Nauka może być kontynuowana na kierunkach technicznych studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych.

Absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki na stanowiskach związanych z logistyką jako specjaliści:

  • magazynowania i logistyki
  • spedycji, transportu.

Absolwenci po ukończeniu szkoły uzyskują Tytuł Technik Logistyk.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

  • Język polski
  • Geografia
  • Język angielski 
  • Matematyka