technik żywienia i usług gastronomicznych

1. Uczniowie w czasie trwania nauki zdobywają wszechstronną wiedzę z przedmiotów:

 • ogólnych:  w tym w zakresie rozszerzonym chemia, język angielski,
 • zawodowych: podstawy żywienia i higieny; technologia gastronomiczna; ekonomika i marketing w gastronomii; wyposażenie zakładów gastronomicznych; organizacja usług gastronomicznych,

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent będzie umiał:

 • dobierać surowce, sporządzać, dekorować i oceniać jakość potraw,
 • obsługiwać konsumentów z wykorzystaniem różnych form i technik,
 • organizować zaopatrzenie placówek gastronomicznych, hotelarskich i gospodarstw domowych,
 • funkcjonalnie i estetycznie urządzać zakłady gastronomiczne, hotele i domy,
 • prowadzić działalność gospodarczą i dokumentację w zakresie gastronomii, hotelarstwa i gospodarstw domowych.

3. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach technologii gastronomicznej, znajdującej się na terenie szkoły.

Praktyki zawodowe organizowane są głównie w ośrodkach leczniczo-wypoczynkowych, oraz renomowanych restauracjach czy hotelach na terenie całej Polski i za granicą.

4. Nauka może być kontynuowana na studiach związanych z żywieniem człowieka, gastronomią, dietetyką.

5. Ci, którzy nie zdecydują się na studia mogą podjąć pracę w różnego typu zakładach zbiorowego żywienia,

 • restauracjach, barach, stołówkach
 • hotelach,
 • ośrodkach wczasowo – sanatoryjnych lub we własnym biznesie.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Biologia
 • Matematyka

Gimnazjalisto!

Technikum Nr 2 RCKUiP w Łowiczu to najlepszy wybór dla Ciebie!

Dlaczego?

Ponieważ zapewnia najlepszy start do dorosłego życia. Można bez przesady powiedzieć, że od tej szkoły zależy Twoja przyszłość. Szkoła na Blichu ma kolejny powód do dumy! Jeszcze nigdy w historii Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki nie uzyskał tak wysokiego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2016 przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Jesteśmy posiadaczami „Srebrnej Tarczy”. To ogromny sukces.

Będąc uczniem kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych możesz:

 • pracować w najlepiej wyposażonych w sprzęt gastronomiczny pracowniach spełniających wszystkie wymogi sanitarne oraz eleganckiej Sali obsługi konsumenta,
 • realizować swoje pasje kulinarne,
 • nabywać umiejętności z zakresu obsługi konsumenta, uczestnicząc w przygotowywaniu imprez okolicznościowych, prezentując się w strojach kelnerskich z logo szkoły,
 • odbywać praktyki w ośrodkach leczniczych, wypoczynkowych, restauracjach na terenie całej Polski oraz za granicą,
 • możesz pracować na nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym pozyskanym ze środków unijnych,
 • młodzież kierunków żywieniowych uczestniczy w realizacji projektów unijnych,
 • poznaje tajniki obsługi kelnersko – barmańskiej, HACCP i minimum sanitarnego,
 • uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych, zwiedzając zakłady gastronomiczne i zakłady przetwórstwa spożywczego we Włoszech, Turcji, Francji, Grecji i Portugalii
 • odbyli praktyki zawodowe z zakresu gastronomii w ILLUT w Niemczech (okolice Berlina)
 • realizowali dwutygodniowe praktyki gastronomiczne w Niemczech, w DEULA Nienburg oraz dwutygodniowe praktyki w Grecji
 • zapoznali się z produkcją i zastosowaniem żywności ekologicznej,
 • odbywali zajęcia wdrażające na podstawie napisanego przez nauczycieli tej szkoły programu nauczania poszerzającego wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie zdrowego żywienia opartego na surowcach ekologicznych.

Od 2003 roku wykształciliśmy 46 olimpijczyków szczebla centralnego, z zakresu gastronomii
i przetwórstwa spożywczego. Uczniowie ci uzyskali indeksy na uczelnie wyższe i skończyli już lub kontynuują naukę na kierunkach żywieniowych.

Osiągamy bardzo wysokie wyniki z egzaminów zawodowych. Od wielu lat zdawalność egzaminów zawodowych jest wysoka, zawsze wyższa od średniej wojewódzkiej i krajowej.

W szkole od lat prężnie działa Koło Żywienia, promujące zdrowy styl życia, prowadzi wykłady poza szkołą oraz organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży.