technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Absolwent tego kierunku uzyskuje tytuł technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

1. Uczniowie w czasie trwania nauki zdobywają wszechstronną wiedzę z przedmiotów:

 • ogólnych: język polski, języki obce, chemia, fizyka, biologia, geografia, informatyka, przedsiębiorczość
 • specjalistycznych: podstawy konstrukcji maszyn, podstawy elektrotechniki i elektroniki, urządzenia i systemy agrotroniki, maszyny rolnicze, pojazdy rolnicze, naprawa pojazdów rolniczych, naprawa maszyn rolniczych, działalność gospodarcza w branży mechaniczno – rolniczej.

2.  W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w zakładach związanych z przemysłem motoryzacyjnym np.:

 • ROMAX Auto Handel D.Gołębiewski Strugienice

 • AGROSKŁAD Popów
 • Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu Łowicz
 • PZM Łowicz
 • Zbigniew Woźniak Usługi rolnicze Urzecze

3.  W wyniku kształcenia uczeń uzyskuje prawo jazdy na:

 • ciągnik kat. T,
 • samochód kat. B,
 • uprawnienia do obsługi kombajnów zbożowych i wózków jezdniowych.

4.  Nauka może być kontynuowana na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych na kierunkach technicznych i innych.

5. Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem do uprawy roślin. Park maszyn, który wykorzystywany jest podczas zajęć praktycznych jest systematycznie powiększany i modernizowany.

Uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni. 

6.  Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;

• obsługi pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

• oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

• prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;

• organizacji prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;

• obsługi urządzeń i systemów elektronicznych w tym nawigacji satelitarnej stosowanej w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

Technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mogą podjąć pracę w zakładach usługowo – naprawczych jako:

• specjaliści ds. naprawy pojazdów i maszyn rolniczych,

• elektrotechnicy,

• diagności pojazdów,

są przygotowani do uruchomienia, zorganizowania i prowadzenia działalności własnej firmy usługowej.

 

Ukończenie szkoły daje absolwentom uprawnienia rolnicze.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Fizyka

Dlaczego warto wybrać Technikum nr 2 na Blichu?

• Uczniowie osiągają najwyższą (100%) zdawalność na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

• Uczniowie odnoszą sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wielu spośród nich uzyskało zaszczytny tytuł laureata tej olimpiady oraz indeks na wyższe uczelnie rolnicze w kraju.

• Uczniowie biorą udział w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, w ramach których uczestniczą w wielu ciekawych wyjazdach i praktykach, również poza granicami kraju.

• Uczniowie odnoszą sukcesy w zajęciach sportowych, w szczególności w piłce ręcznej i koszykowej, zdobywając w turniejach znaczące pozycje.

• Uczniowie są członkami Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, który znany jest w kraju jako jeden z nielicznych zespołów ludowych działających przy szkole. Występy „Blichowiaków” są wysoko oceniane przez publiczność i jury na wielu konkursach i festiwalach. W ramach udziału w zespole „Blichowiacy” będziesz mógł rozwijać swoją pasję do kultury ludowej - taniec i śpiew, oraz zwiedzić inne kraje. A jeśli potrafisz grać na instrumentach muzycznych możesz zostać członkiem kapeli ludowej zespołu.

• Szkoła może się poszczycić nowym sprzętem zakupionym z funduszy unijnych w obszarze mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, w tym ciągnika rolniczego wyposażonego w sprzęt do precyzyjnego prowadzenia pojazdu i maszyn.

• Uczniowie mają możliwość poznania gospodarki innych krajów w ramach zagranicznych praktyk zawodowych.