Jak żyć odpowiedzialnie?

22.04.2016 23:01

Na to ważne pytanie próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych w Załęczu Wielkim: młodzież z 24 powiatów województwa łódzkiego i ich opiekunowie oraz trenerzy i wolontariusze fundacji Innopolis.

Przedstawicielami naszej szkoły byli: Natalia Kuś i Sylwia Sapińska z klasy I TAŻ, Damian Brzozowski i Seweryn Słoma z klasy I TIN oraz pedagog szkolny Anna Golędzinowska-Lebioda.

Pięć dni pobytu w Nadwarciańskim Grodzie - Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP - to wiele godzin szkoleń, warsztatów, wykładów, prezentacji, spotkań (m.in. z Jaśkiem Melą). Ale znalazł się czas także na zabawy, gry terenowe, konkurs (wygraliśmy oczywiście!), ognisko, dyskotekę, koncert oraz na zawarcie wielu nowych znajomości.

Szkolenie zorganizowali dorośli (Regionalne Centrum Polityki społecznej w Łodzi) by dowiedzieć się od młodzieży, jakie są ich problemy i jakimi sposobami je rozwiązywać. Aby wykorzystać ogromny potencjał młodych ludzi do kreowania takiej rzeczywistości, w której można żyć odpowiedzialnie - bez przemocy, bez nałogów, bez środków psychoaktywnych, ale jednocześnie ciekawie, radośnie i z pasją.

 

Anna Golędzinowska Lebioda