Za pan brat z podatkami

13.04.2016 23:03

Czy będąc uczniem kształcącym się w kierunku gastronomicznym można mieć inne zainteresowania niż te związane z żywnością i żywieniem? Dnia 8 kwietnia 2016 roku w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach 2016. W szóstej edycji wspomnianego Konkursu wzięli udział laureaci z ośmiu regionalnych finałów Konkursów Wiedzy o Podatkach: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego oraz zachodniopomorskiego. Wśród nich znalazła się uczennica ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu Joanna Guzek.

Blichowianka obecnie uczy się w drugiej klasie technikum kształcącym w zawodzie technik technologii żywności. Podczas wyjazdu towarzyszył jej Waldemar Osica – nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Asia z Katowic wróciła z tytułem finalisty VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Waldemar Osica powiedział, że jest to ogromny sukces nie tylko samej Asi, ale również szkoły. Nadmienił, że w tym samym czasie jego uczennica przygotowywała się również do Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. W najbliższym czasie czekają ją również zmagania w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Sama Asia Guzek jest bardzo zadowolona ze swojego startu. Powiedziała: „Zdobytej wiedzy nikt nam nie odbierze. Z całą pewnością przyda się ona w przyszłości. Wiedza bowiem jest kapitałem, który będzie procentował w dorosłym życiu. Bardzo dziękuję panu profesorowi Waldemarowi Osicy za przygotowanie mnie do tych zmagań”.

Tematem przewodnim Konkursu była Ordynacja podatkowa, natomiast pytania dotyczyły również tematyki wszystkich podatków oraz Ustawy o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami. Jego organizatorem jest Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Celem Konkursu jest: budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych, popularyzacja zawodu doradcy podatkowego, upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego, wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

 

 

Waldemar Osica, Piotr Sumiński