Wydarzenie inne niż wszystkie

3.10.2015 21:34

02.10.2015 r. ucznowie,  nauczyciele, katecheci, wychowawcy, ZPiT ”Blichowiacy” z ZSP nr 2 RCKUiP Łowiczu uczestniczyli w Peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży. Młodzież i pedagodzy mieli możliwość uczstniczyć w wydarzeniu religijnym, które prawdopodobnie nie powtórzy się w ich życiu. Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży odbywa się zawsze w kraju, który jest gospodarzem spotkania młodych z Ojcem Świętym. Śwatowe Dni Młodzieży odbywają się w naszej ojczyźnie po raz drugi (w 1991 r. miały miejsce w Częstochowie) i prawdopodobnie ostatni.

Słowo ”peregrynacja” pochodzi od łac. ”Peregrinatio” i oznacza pielgrzymkę, dłuższą podróż lub wędrówkę.

Do Łowicza przybyły symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż Młodych (jest wykonany z drewna, nazywany dziś „Krzyżem Światowych Dni Młodzieży”, został wykonany w 1983 roku z okazji rozpoczęcia Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia, który trwał 25.03.1983 – 22.04.1984) oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani - Wybawicielka Ludu Rzymskiego. Wraz z Krzyżem wędruje ona od Niedzieli Palmowej 2003 r. Fakt ten jest związany z obchodzonym wówczas rokiem Różańca oraz tematem orędzia przekazanego przez św. Jana Pawła II młodym, którego mottem stały się słowa Jezusa do Matki i ucznia stojących pod Krzyżem: Oto Matka twoja (J 19,27). Obraz Matki Bożej Salus Populi Romani należy do najbardziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. Przydomek „Wybawicielka Ludu Rzymskiego” sięga  wydarzeń z końca VI wieku, kiedy mieszkańców Rzymu trawiła epidemia dżumy. W roku 590 papież Grzegorz Wielki niósł ten wizerunek Maryi w błagalnej procesji, prosząc o ocalenie miasta. Hasłem Peregrynacji było: Dotknij Miłosierdzia.

Uczestnicy, którzy przybyli na Stary Rynek w Łowiczu mieli możliwość dotknięcia Krzyża, ucałowania Ikony Matki Bożej. Wiele osób złożyło przed obrazem Matki Boskiej swoje modlitwy. Młodzież była pod wrażeniem pantomimy. Występujacy w niej aktorzy pokazali, jak zło potrafi zniewolić człowieka oraz że Jezus ma moc go z tego wyzwolić. Zgromadzeni młodzi ludzie wsłuchiwali się również w świadectwa wiary wolontariuszy oraz bernardynki s. Dominiki. Całe spotkanie prowadził ksiądz dziekan Wiesław Skonieczny – proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu. Przekazał zebranej młodzieży słowa św. Jana Pawła II, które zapisane są na Krzyżu Młodych: „Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie.” Są to słowa, które wywarły poruszenie wśród wielu osób.

Przypomnijmy, że Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych całego świata, wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie na skalę światową, wielkie Święto Młodych, angażujące wszystkie diecezje w Polsce, władze centralne, samorządowe, służby mundurowe i medyczne. Młodzi razem z katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa. Odbywać się one będę w Polsce w dn. 25 – 31.07.2016 r.

Piotr Sumiński