Blichowiacy ze Sztandarem na niecodziennej uroczystości odkrywającej ciekawą kartę historii Polski w Żychlinie.

18.09.2014 9:09

Przedstawiciele społeczności naszej Blichowskiej szkoły 14 września 2014 roku wzięli udział w niecodziennej uroczystości  odkrywającej ciekawą kartę historii Polski.

Szkoła nasza, na ręce pani Dyrektor Marii Laska, otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystym przekazaniu, do zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, unikatowych zdjęć kapitana Władysława Nawrockiego, polskiego oficera -  pierwszego dowódcy Polskiej Flotylli Wiślanej.

Zaproszenie do naszej szkoły zostało wystosowane przez pasjonata historii, pana Henryka Olszewskiego, który doszukał się, w Łowiczaninie z 1929 roku, styczności kapitana Władysława Nawrockiego ze Szkołą na Blichu.

Na uroczystość tą, delegacja młodzieży ze Sztandarem Szkoły: Ewelina Walczak i Patrycja Wielec z klasy III technikum agrobiznesu oraz Mateusz Gajek, Daniel Pawłowicz i Adrian Sut z klasy III technikum mechanizacji rolnictwa pod opieką Małgorzaty Kosiorek, udała się do Żychlina.

W miasteczku tym w latach 1912-1913 żył bohater tej uroczystości, a jego cenne fotografie odnalezione zostały w albumie, w prywatnym zbiorze pani Urszuli Weber- Król.

Do Żychlina na uroczyste przekazanie zdjęć przybyli:

- kontradmirał Marian Ambroziak– zastępca szefa Inspektoratu Marynarki Wojennej, który reprezentował Inspektora Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych Pana Wiceadmirała Ryszarda Demczuka.

Pan Wiceadmirał z ramienia Ministra Obrony Narodowej objął patronatem honorowym uroczystość,

- komandor Marek Padjas wiceprezes Stowarzyszenia Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentujący prezesa LMiR, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż. w. dr inż. Andrzeja Królikowskiego, który również patronował uroczystości przekazania zdjęć,

- Pani Agnieszka Nawrocka – wnuczka kapitana Władysława Nawrockiego,

- przedstawiciele organu przejmującego unikatowe fotografie tj. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni z dyrektorem Tomaszem Miegoniem na czele

- Honorowy Obywatel miasta Żychlina Pan Ludwik Zalewski

- Przedstawiciele Wojska Polskiego i Służb Mundurowych

- Dyrektorzy i przedstawiciele Instytucji Kulturalnych i Oświatowych

- Członkowie Stowarzyszeń i Historycznych Grup Rekonstrukcyjnych

- Żychlińska młodzież wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście.

Moment uroczystego przekazanie zdjęć i podpisania stosownych dokumentów przez panią Urszulę Weber-Król i pana Tomasza Miegonia uświetniły swą obecnością Poczty Sztandarowe Urzędu Gminy Żychlin, Bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, Zespołu Szkół w Żychlinie i Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza 1 w Żychlinie, które zostały wprowadzone przy muzycznym akompaniamencie sygnałów Wojska Polskiego i sygnału „Słuchajcie wszyscy” odegranych przez trębacza, marynarza Rafała Sobczaka z okrętu muzeum ORP Błyskawica.

Ponadto Grupa Teatralna METAFORA przybliżyła zebranym postać kapitana Władysława Nawrockiego, a pani Kornelia Major – Prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego „Świętogen” przedstawiła rodowód kapitana Władysława Nawrockiego.

Cykl prelekcji i prezentacji poświęcony historii Flotylli Wiślanych wygłoszony przez zaproszonych gości oraz wystąpienie pani Agnieszki Nawrockiej – wnuczki kapitana Nawrockiego były interesujacą lekcją historii z początku państwa polskiego, a występ solistów młodzieżowego chóru ALLEGRO z Gimnazjum im. A. Mickiewicza i Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żychlinie pod kierunkiem Pani Agnieszki Wawrzyniak oraz pamiątkowa fotografia były pięknym dopełnieniem uroczystości.

Ubogaceni wiedzą historyczną i ugoszczeni w staropolskim stylu ze smakiem pieczonego dzika i pysznych słodkości późnym popołudniem wróciliśmy do domów.

Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i gościnność.

Wojenna Flotylla Wiślana

Jesienią 1918 r. powstały sprzyjające warunki, które wobec braku dostępu do morza po ogłoszeniu dekretu z 28 listopada 1918 roku o powołaniu „Marynarki Polskiej" przesądziły o utworzeniu flotylli rzecznej na Wiśle. Stało się to niemal koniecznością, kiedy z początkiem listopada rozpoczęło się samorzutne przejmowanie poniemieckiego i po austriackiego taboru rzecznego, a do kraju coraz liczniej zaczęli powracać Polacy-marynarze z byłych flot państw zaborczych. Po upadku władzy zaborcy w Krakowie majątek austriackiej Weichselflotille (Austriackiej Flotyli Wiślanej)stał się podstawą dla stworzenia Polskiej Flotylli Wiślanej, co nastąpiło 3 listopada 1918 roku.

W ten sposób krakowska flotylla stała się zalążkiem Polskiej Marynarki Wojennej, a Kraków jej pierwszym portem wojennym.

Więcej informacji i galeria zdjęć pod adresem: http://zychlin-historia.com.pl/

Małgorzata Kosiorek