Scenariusz lekcji "Brieffreunde suchen"

26.05.2010 0:00

Paulina Drożdż i Marta Staszewska
nauczycielki języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem techniki multimedialnej

Temat lekcji: Brieffreunde suchen (2 x 45 minut)

Cele komunikacyjne:

 • wyrabianie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie;
 • ćwiczenie umiejętności samodzielnego tworzenia tekstu w języku obcym;
 • wyszukiwanie w Internecie ogłoszeń partnera do korespondowania i nawiązanie przyjaźni mailowej;

Cele leksykalne:

 • utrwalenie słownictwa dotyczącego przedstawiania się i zainteresowań;

Cele gramatyczne:

 • utrwalenie zasad poprawnej budowy zdania twierdzącego;
 • utrwalenie zasad poprawnego używania czasownika zwrotnego "sich interessieren".

Materiał leksykalny:

 • słownictwo stosowane w ogłoszeniach internetowych związane z nawiązywaniem znajomości, zainteresowaniami i uprawianym hobby.

Pomoce dydaktyczne:

 • komputer (z dostępem do Internetu)
 • tablica
 • podręcznik "Alles klar 1a"

Formy socjalne:

 • praca indywidualna

Przebieg lekcji

Rozgrzewka językowa

 1. Nauczyciel zadaje pytania różnym uczniom o ich hobby:
  • Hast du ein Hobby?
  • Was ist dein Hobby?
  • Wofür interessieren sich deine Geschwister?

  Następnie nauczyciel przeprowadza rozmowę na temat korespondencji, np.:
  Schreibst du Briefe gern? Hast du viele Brieffreunde?

Przebieg lekcji

 1. Przypomnienie wiadomości w rozmowie z uczniami na temat elementów każdego listu, zapisanie typowych zwrotów na tablicy.
 2. Uczniowie otwierają stronę www.lernen-mit-spass.ch
 3. Nauczyciel objaśnia zasady zalogowania się i użytkowania tej strony.
 4. Następnie uczniowie logują się, wypełniając formularz swoimi danymi (imię, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, kraj, e-mail, hasło, hobby, język, w jakim chcą korespondować). Po kliknięciu zakładki Anmelden następuje rejestracja.
 5. Po udanej rejestracji, w celu wybrania osoby do korespondencji wybierają zakładkę Home. W zależności z kim chcą korespondować wypełniają poniższe dane (tzn. płeć, wiek od... do..., język, kraj), a następnie klikają zakładkę Suchen - szukaj.
 6. Ukazuje się tabelka z osobami, które spełniają powyższe kategorie. Aby dowiedzieć się bliższych informacji na temat danej osoby uczeń klika imię wybranej osoby. Po kliknięciu pokazują się szczegółowe dane (tzn. imię, płeć, data urodzenia, język, kraj, zainteresowania, miejsce zamieszkania).
 7. W celu nawiązania kontaktu uczeń musi wypełnić tabelkę:
  Kontakt aufnehmen - nawiązanie kontaktu, wpisując jeszcze raz swoje swoje dane: imię, płeć, wiek, e-mail, wiadomość (maksymalnie 1000 znaków), język, a następnie przycisk Senden - czyli wysłać wiadomość.
 8. Jako pracę domową nauczyciel zadaje ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń - ćwiczenie 10 i 11 str.83.
Paulina Drożdż i Marta Staszewska

Pliki do pobrania: