Trening pamięci i jego znaczenie.

21.05.2013 14:38

Konspekt lekcji wychowawczej     

Klasa III Technikum Mechanizacji Rolnictwa A

Nauczyciel prowadzący: Paulina Dróżdż

 

Temat: Trening pamięci i jego znaczenie

Cele:

 • Poznanie pojęcia i istoty techniki mnemonicznej
 • Ćwiczenie koncentracji
 • Doskonalenie pamięci
 • Uświadomienie  znaczenia ćwiczenia pamięci

Formy pracy:

Praca w grupach, praca indywidualna, wykład

Przebieg zajęć:

 1. Część organizacyjna
 2. Część wprowadzająca
  1. Nauczyciel przedstawia temat lekcji i określa jej cel
  2. Uczniowie zostają podzieleni na 3 grupy, każda z nich odpowiada na 3 pytania: Co to jest pamięć? Jakie zalety ma „dobra pamięć”? Jakie znacie sposoby zapamiętywania różnych informacji?
  3. Grupy prezentują swoje odpowiedzi.
 3. Część realizacyjna
  1. Uczniowie wykonują testu pamięci. Nauczyciel pokazuje uczniom prezentację 20 slajdów przedstawiających różne przedmioty i prosi ich o zapamiętanie jak największej ilości przedmiotów w kolejności, w jakiej ukazywały się na prezentacji.
  2. Uczniowie zapamiętują słowa, a następnie zapisują je na kartkach.
  3. Uczniowie sprawdzają wyniki testu i określają stopień zadowolenia z wyników.
  4. Nauczyciel wprowadza i objaśnia pojęcie technik mnemonicznych oraz prezentuje metodę łańcuszka skojarzeń, która umożliwia łatwiejsze zapamiętywanie wyrazów lub obrazów.
  5. Nauczyciel zapisuje na tablicy 10 słów i prosi uczniów o stworzenie własnego łańcuszka skojarzeń i zapamiętanie podanych wyrazów
  6. Uczniowie tworzą reguły trwałego zapamiętywania wyrazów
 4. Faza podsumowująca
  1. Nauczyciel prosi uczniów o określenie jakie znaczenie ma ćwiczenie pamięci w procesie uczenia się

Bibliografia:

http://www.irk.com.pl/index.php?event=article&parent_id=93&menu_id=1

Paulina Dróżdż