Z przewodnikiem po Łodzi

4.06.2024 18:46

W pochmurny poniedziałek 3 czerwca 24 r. klasa 1BMM wraz z wychowawczynią Jolanta Sikorską, opiekunami Panią Iwoną Wiankowską praz Panem Zbigniewem Janickim udała się na wycieczkę do Łodzi.

Zwiedzanie miasta uczestnicy rozpoczęli od największego zabytkowego kompleksu fabryczno-mieszkalnego z II połowy XIX wieku ,,Księży Młyn”, który przetrwał w sposób niemal kompletny. Stworzony został na terenach Scheiblerów i Grohmanów, będących największym zakładem bawełnianym w Europie. Obejmuje przędzalnię, domy robotnicze, sklep, szkołę dwa szpitale, remizę oraz pałace.

Uczniowie obejrzeli Pałac Herbsta, najstarszy park miejski z palmiarnią, obszar dawnego getta na terenie Starego Miasta i Bałut. Następnie wszyscy udali się ulicą Piotrkowską w stronę Manufaktury. Na tej zrewitalizowanej ulicy oprócz pięknych kamienic uczestników zachwyciły kolorowe murale, pasaż Róży J. Rajkowskiej, aleja gwiazd, ławeczka Juliana Tuwima, rzeźba Misia Uszatka.

Następnie po długim, wielokilometrowym spacerze z przewodnikiem wszyscy obejrzeli film w Cinema City. Po skonsumowaniu popołudniowego posiłku w Manufakturze zadowoleni uczestnicy wrócili do Łowicza.

Dziękuję opiekunom za współpracę i opiekę nad młodzieżą.

Jolanta Sikorska