Piękny majowy dzień miała przyjemność spędzić u nas grupa dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Tęcza" z Kutna.

29.05.2024 16:51

Dzieci przyjechały na zaproszenie pani Iwony Bogusiewicz-Kuś. Klasa pierwsza ucząca się u nas w szkole na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych sama przygotowała bardzo ciekawe warsztaty pod kierunkiem wychowawczyni oraz pani Agnieszki Golan.

Wspólnie przygotowywano wiele potraw ulubionych przez młode pokolenie. Surowce na warsztaty ufundowali rodzice uczniów. Na dzieci z "Tęczy" czekało wiele niespodzianek. Była to min. maszyna do waty cukrowej, którą ze swoich oszczędności zakupiło kółko żywienia. Paczki żywnościowe ufundowały: Agros Nova zakład w Łowiczu, Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu oraz firma Partners z Łowicza. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.

Nie był to koniec niespodzianek, gdyż klasa pierwsza za zebrane ze sprzedaży własnych wyrobów pieniądze ufundowała przyjaciołom z Placówki z Kutna wycieczkę na Zamek Prymasowski w Łowiczu. Tym akcentem zakończyliśmy nasze spotkanie.

Iwona Bogusiewicz-Kuś