20 listopada naszą szkołę odwiedził przedstawiciel łowickiego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.

20.11.2023 16:50

Spotkanie rozpoczął pan Dyrektor Jerzy Zabost, który przywitał prowadzącego, kadrę i uczniów. Inspektor transportu p. Konrad Stajuda poprowadził warsztaty związane z tematyką, którą uczniowie realizują na zajęciach z przedmiotów zawodowych logistycznych.

W spotkaniu zorganizowanym przez opiekunów Szkolnego Koła Logistyki wzięły udział klasy : 1 TL, 2TLB, 3 TL, 5 LAp, 5 TLp Uczniowie zdobyli wiele ciekawych informacji na temat zasad przewozu ładunków, kontroli pojazdów i czasu pracy kierowcy. Podczas spotkania dowiedzieli się, jak należy przewozić ładunki, jak powinny być oznakowane oraz jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie regulaminów przewozów.

Inspektor zapoznał uczniów z zasadami czasu pracy kierowcy oraz wyjaśnił, na czym polega praca Inspekcji Transportu Drogowego. Przybliżył uczniom tematy, które omawiane są na zajęciach z przedmiotów zawodowych, jak również opowiedział o swojej codziennej pracy. Logistycy dowiedzieli się także, jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o pracę jako inspektor transportu. Okazało się, że w gronie naszych uczniów jest wiele osób zainteresowanych pracą w szeregach Inspekcji Transportu Drogowego.

Magdalena Piechowska -Malińska
Mariusz Pietrusiak