ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH – SPOTKANIE Z POLICJĄ

20.11.2023 16:46

„Konsekwencje łamania prawa przez nieletnich” to temat spotkania, które miało miejsce 13 i 17 listopada br. w naszej szkole w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych. 

W spotkaniu z przedstawicielami z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP w Łowiczu – st. sierż. Katarzyną Szabłowską i mł. asp. Tomaszem Piechowskim uczestniczyli uczniowie klas pierwszych: TMR, TTŻ, TI, , TL,TLA, TPr, TŻU, BMM oraz klasa 2BMM.Podczas spotkania, którego celem było kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa funkcjonariusze Policji przedstawili młodzieży zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Poinformowali również o zjawisku cyberprzemocy, zagrożeniach płynących z sieci oraz sposobach bezpiecznego korzystania z Internetu.

Uczestnictwo uczniów w tego typu zajęciach przyczynia się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności za swoje zachowanie.

Beata Wójcik
Anna Golędzinowska-Lebioda