Listopadowe zwiedzanie Warszawy

19.11.2023 22:01

Uczniowie klas: ITPR, V TMR oraz IV TTT wraz z opiekunami p. Iloną Kosiorek, Katarzyną Mańkowską i Emilią Adamowicz odbyli wycieczkę do Warszawy.

W duchu listopadowej refleksji nad życiem i jego przemijaniem odwiedziliśmy Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Byliśmy na grobach polskich żołnierzy walczących o niepodległość Polski podczas I i II wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Szczególne wrażenie na młodzieży zrobiły groby harcerzy i żołnierzy Powstania Warszawskiego, bohaterów z powieści „Kamienie na szaniec” – Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, Jana Bytnara „Rudego”, Aleksa Dawidowskiego „Alka”. Przewodnik poprowadził nas na groby wielu wybitnych Polaków: pisarzy, poetów, artystów, polityków, sportowców min: Aleksandra Kamińskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Kiepury, Bernarda Ładysza, Kamili Skolimowskiej, Kazimierza Górskiego i innych. Zatrzymaliśmy się na chwilę zadumy w Mauzoleum Żołnierzy Niezłomnych, które znajduje się w Kwaterze na Łączce.

Na trasie naszej wycieczki był także Zamek Królewski i Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Muzeum Bł. Księdza Jerzego znajduje się w podziemiach kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Siostra – Przewodnik przeprowadziła nas przez pomieszczenia w których mogliśmy posłuchać o życiu Bł. Ks. Jerzego i jego kapłańskiej posłudze. W muzeum znajduje się wiele osobistych rzeczy błogosławionego np.: kołyska z domu rodzinnego, ornat, w którym odprawiał Msze święte, czy kielich, którym posługiwał się w czasie Eucharystii. Grób Bł. Ks. Jerzego znajduje się na placu kościelnym, zaraz obok kościoła, ma formę krzyża wykonanego z granitu i otoczony jest różańcem z kamieni w konturach Polski.

Na Zamku Królewskim zwiedzaliśmy Sale Sejmowe, gdzie od XVI wieku obradował Sejm Rzeczypospolitej, Salę Senatorską w której uchwalono Konstytucję 3 Maja, 1791 roku i liczne Apartamenty Królewskie. Młodzież zapoznawała się ze zwyczajami królewskiej etykiety. Uczniowie oglądali insygnia i trony królewskie oraz dzieła sztuki, wśród nich liczne obrazy – Marcella Bacciarellego, Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem i Jana Matejki. Przewodnik zwrócił uwagę na dwa dzieła Matejki – „Konstytucja 3 Maja, 1791 r.” i „Stefan Batory pod Pskowem”. Monumentalne obrazy i ciekawie opowiedziana historia zrobiły wielkie wrażenie na słuchaczach.

Wycieczka do Warszawy była cennym doświadczeniem i wpłynęła na uzupełnienie wiedzy o historii Polski.

Emilia Adamowicz