Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024

18.03.2022 17:39 Zmodyfikowany: 5.04.2023 19:10

nazwa: Technikum nr 2

adres (kod, miejscowość, ulica) : 99-400 Łowicz, ul. Blich 10

telefon/fax: 046 837 37 05

adres strony www: http://www.zsp2lowicz.pl

adres e-mail: blich@zsp2lowicz.pl

 

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania  Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1. Technik informatyk TIN

matematyka

 język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka, fizyka, język angielski
2. Technik programista TPR  matematyka język angielski, język niemiecki, język rosyjski język polski, matematyka, fizyka, język angielski
3. Technik logistyk TL  język angielski  język angielski, język niemiecki, język rosyjski język polski, matematyka, geografia, język angielski
4. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki TMRiA  matematyka  język angielski, język niemiecki, język rosyjski język polski, matematyka, fizyka, język angielski
5. Technik żywienia i usług gastronomicznych TŻIUG  język angielski język angielski, język niemiecki, język rosyjski język polski, matematyka, biologa, język angielski
6. Technik technologii żywności TTŻ  język angielski  język angielski, język niemiecki, język rosyjski język polski, matematyka, chemia, język angielski
7. Technik agrobiznesu TAG  język angielski  język angielski, język niemiecki, język rosyjski język polski, matematyka, biologia, język angielski

 

nazwa: Branżowa Szkoła I stopnia

adres (kod, miejscowość, ulica) : 99-400 Łowicz, ul. Blich 10

telefon/fax: 046 837 37 05

adres strony www: http://www.zsp2lowicz.pl

adres e-mail: blich@zsp2lowicz.pl

 

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału Zawód Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.  Branżowa szkoła I stopnia BS I st.

mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

 język angielski język polski, matematyka, informatyka, język angielski