Technik programista – zawód przyszłości już w ofercie ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu

6.05.2020 18:40

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, a w szczególności pracodawców branży IT, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w roku szkolnym 2020/2021 zostanie otwarty nowy kierunek nauczania – technik programista.

Kierunek ten to prawdziwa gratka dla osób ambitnych, które chcą się rozwijać. Praca marzeń, bo daje duże pieniądze, szerokie możliwości rozwoju i mnóstwo ofert pracy, w tym również możliwość pracy zdalnej. Firmy informatyczne wciąż mają problem z brakiem wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie programowania. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już dawno podało, że w latach 2010–2025 będą oni najbardziej poszukiwaną grupą spośród zawodów technicznych.
Technik programista tworzy programy komputerowe w oparciu o konkretny język programowania (np.: C, C++,Java, C#, Python, JavaScript, PHP itp.). Nazywany jest koderem, developerem lub inżynierem oprogramowania i może specjalizować się w jednym z tych języków.W tym zawodzie ważny jest również podział na: tzw. frontendowców, backendowcóworaz fullstack developerów, w zależności od tego, którą warstwą aplikacji zajmuje się programista.
Uczniowie, którzy zdecydują się wybrać ten kierunek kształcenia będą zdobywać wiedzę i umiejętności pozwalające tworzyć strony i aplikacje internetowe, desktopowe oraz mobilne, jak również tworzyć bazy danych i nimi zarządzać.
Nowy kierunek będzie uzupełnieniem dotychczasowej oferty edukacyjnej szkoły z branży teleinformatycznej.

W ofercie edukacyjnej szkoły na Blichu oprócz wymienionego wyżej technika programisty znajdują się również inne kierunki kształcenia w zawodach najbardziej poszukiwanych i potrzebnych na lokalnym i krajowym rynku pracy.

Technikum nr 2 w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu
- technik informatyk
- technik agrobiznesu
- technik logistyk
- technik technologii żywności
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- technik inżynierii środowiska i melioracji
Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu
- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
Aby realizować treści zawarte w podstawie programowej poszczególnych zawodów szkoła posiada pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny           i audiowizualny, gospodarstwo rolne o powierzchni 104 ha wraz z bazą dydaktyczną, osiem pracowni informatycznych z szerokopasmowym dostępem do internetu, bibliotekę z centrum multimedialnym oraz nowoczesną pracownię językową.
W celu zwiększenia atrakcyjności kształcenia oraz szans absolwentów na rynku pracy szkoła realizuje wiele projektów edukacyjnych. Jednym z nich jest projekt „Moje kompetencje – moja przyszłość”, w ramach którego uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach nt. profesjonalnego prowadzenia biura, cukiernictwa, dietetyki, obsługi barmańsko – kelnerskiej, programowania komputerowego, rozszerzonej matematyki, języków obcych oraz kursów na wózki widłowe. Celem innego projektu realizowanego ze środków Erasmus+ jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie nauki. Ponieważ projekt realizowany jest w jednym z krajów Unii Europejskiej udział w nim daje możliwość poszerzenia horyzontów kulturowych a także rozwój kompetencji osobowych takich jak tolerancja, samodzielność, odpowiedzialność.
Ponieważ szkoła to nie tylko nauka i praca, uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania na różnego typu zajęciach pozalekcyjnych. Są to min.: Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, zajęcia sportowe, turystyka kwalifikowana w ramach PTTK, koło żywienia, koło wolontariatu, szkolne koło robotyki – „Robotomaniacy”. Ponadto wielu uczniów naszej szkoły bierze udział i osiąga sukcesy w różnego rodzaju konkursach i  olimpiadach. Wśród nich najważniejsze to: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Spedycyjno – Logistyczna, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Wiedzy o Żywności, Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Młodych Producentów Rolnych.

Piotr Słoma