Scenariusz lekcji jezyka polskiego z wykorzystaniem techniki multimedialnej:
"Biblia - księga nad ksiegami"

17.02.2009 0:00

PROJEKT EDUKACYJNY "BIBLIA - KSIĘGA NAD KSIĘGAMI" JEST ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA KLASY I LICEUM I TECHNIKUM Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI - EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA.
Cele ogólne lekcji:
 • utrwalenie wiadomości dotyczących Biblii;
 • rozwijanie umiejętności odbioru utworów literackich w szerokim kontekście interpretacyjnym - rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez zetknięcie z różnorodnymi tekstami kultury, środkami przekazu (literatura, malarstwo, rzeźba, film).
Cele operacyjne - uczeń potrafi:
 • charakteryzować najbardziej charakterystyczne postacie biblijne;
 • określić pochodzenie i budowę Biblii;
 • wyjaśnić, na czym polega dydaktyzm ksiąg biblijnych;
 • interpretować terminy i związki frazeologiczne o pochodzeniu biblijnym;
 • poprawnie formułować wnioski wynikające z zestawienia różnych tekstów.
Metody pracy:
 • oglądowa;
 • dyskusja.
Formy pracy:
 • zbiorowa.
Materiały i środki dydaktyczne:
 • podręcznik dla klasy I - K. Mrowcewicz "Przeszłość to dziś";
 • prezentacja multimedialna (komputer z rzutnikiem)
Czas trwania:
 • 90 min. (dwie jednostki lekcyjne)

PRZEBIEG LEKCJI

I. Czynności organizacyjne;
II. Przedstawienie i dyskusja w trakcie prezentacji multimedialnej:

WSTĘP:
(strona tytułowa prezentacji zawiera ilustracje przedstawiające:
papirusy biblijne, gwiazdę Dawida - symbol żydowski i krzyż - symbol chrześcijan, witraż Stanisława Wyspiańskiego "Bóg stwórca";
strona druga -  menora - symbol żydowski);

 1. Powstanie Biblii (widok na Jezioro Tyberiadzkie);
 2. Podział ksiąg biblijnych:
  • Stary Testament - 45 ksiąg, wybrane postacie Starego Testamentu ("Stary Żyd" - w tradycyjnym stroju);
  • Nowy Testament - 27 ksiąg, wybrane postacie Nowego Testamentu ("Sąd ostateczny" Rogera van der Waydena);
 3. Wybrane postacie Starego Testamentu ("Próba Abrahama" Andreadel Sarto, "Hiob" Alberta Durera);
 4. Wybrane postacie Nowego Testamentu ("Ecce homo" o. Alberta Chmielowskiego, "Piotr i Paweł" El Greco);
 5. Gatunki biblijne.
 6. Wyrażenia i związki frazeologiczne pochodzenia biblijnego ("Zniszczenie Sodomy" Lucas van Leyden, "Sąd Salomona" Ingobertus);
 7. Biblia i późniejsza literatura (plakat filmu "Qvo vadis", Koloseum - czasy współczesne);
 8. Kulturotwórcza rola Biblii:
  Biblia i późniejsza literatura, malarstwo (H. Memling "Sąd ostateczny", A Durer "Adam i Ewa", L. da Vinci "Ostatnia wieczerza", M. Anioł "Sąd ostateczny", P. Bruegel "Wieża Babel", Rembrandt "Powrót syna marnotrawnego", Caravaggio "Złożenie do grobu",) rzeźba (W. Stwosz ołtarz w kościele NMP w Krakowie, M. Anioł "Dawid" i "Mojżesz") film (M. Scorsese "Ostatnie kuszenie Chrystusa", M. Gibson "Pasja").
III. Rekapitulacja.
Donata Skierska

Pliki do pobrania: