Przyznano stypendia dla najzdolniejszych

18.11.2018 14:50

Bardzo wysoka lokata - 3 miejsce na liście rankingowej Stypendia dla najzdolniejszych" ucznia technikum agrobiznesu na Blichu

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1557/18 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przyznania stypendiów w projekcie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”.

W związku z powyższym Departament Kultury i Edukacji poniżej publikuje 2 listy stypendystów

1. Załącznik nr 1 do uchwały – lista osób z niepełnosprawnościami zawierająca 88 uczniów.

2. Załącznik nr 2 do uchwały – lista pozostałych uczniów, na której znajduje się 2741 uczniów

Do stypendium zakwalifikowano 2829 uczniów z terenu województwa łódzkiego.

Na szczególne uznanie zasługuje uczeń z 3 klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, który został wymieniony zdobywając trzecią lokatę na liście rankingowej. Jest to najwyższe miejsce ucznia, który sięgnął po to stypendium w tegorocznej edycji, z terenu powiatu łowickiego.
Ze szkoły na Blichu przyznano stypendia dla najzdolniejszych łącznie 35 osobom:

- z technikum informatycznego - 12 uczniom

- z technikum logistycznego - 10 uczniom

- z technikum agrobiznesu - 5 uczniom

- z technikum żywienia i usług gastronomicznych - 4 uczniom

- z technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - 3 uczniom

- z technikum technologii żywności - 1 uczennicy.

 

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy.

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1557/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów w projekcie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”.

https://zawodowcy.lodzkie.pl/aplikacja/listy-rankingowe/

https://zawodowcy.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2018/11/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-do-uchwa%C5%82y-lista-pozosta%C5%82ych-uczni%C3%B3w.pdf

Elżbieta Wojtyna