Długotrwałe zaangażowanie młodzieży blichowskiej w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

10.11.2018 8:06

Przez cały rok 2018 blichowska młodzież  włączała się w różne formy obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczestniczyli w różnego rodzaju wycieczkach, wyjściach do kina, happeningach, konkursach o tematyce patriotycznej. Wszystko po to, by patriotyczną postawą uczcić to ważne dla nas, szkoły i kraju wydarzenie.  Działalność Samorządu Uczniowskiego wspomagała akcje odbywające się na terenie szkoły między innymi poprzez akcentowanie odbywających się w trakcie tego  roku uroczystości odpowiednią dekoracją.  Do pracy angażowali się z wielką przyjemnością uczniowie różnych klas, członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego,  a także członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu. Zostały udekorowane korytarze i sale lekcyjne. Podczas akademii  odbywających się w ciągu minionego roku również zadbano o to, aby duch patriotyzmu był tam obecny i jeszcze bardziej wyrazisty niż zwykle.

Magdalena Gasińska - opiekun SU