„100 lat niepodległości w obiektywie aparatu fotograficznego”- znamy laureatów Konkursu Fotograficznego!

9.11.2018 21:35

Dnia 6 listopada 2018 roku odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „100 lat niepodległości w obiektywie aparatu fotograficznego” , który  adresowany był  do uczniów   szkół  ponadgimnazjalnych , z myślą o udokumentowaniu jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Celem konkursu było  wydobycie talentów artystycznych (fotograficznych) oraz promocja: miasta, regionu, Polski  poprzez organizację konkursu fotograficznego w jubileuszowym2018 roku. Nadesłane zdjęcia  pokazują przemiany historyczne , społeczne i kulturalne miasta Łowicza, regionu,  Polski w latach 1918-2018. Komisja konkursowa w składzie:

- Przewodniczący- Pan Dyrektor Jerzy Zabost

- Członkowie: - Pani Agnieszka Syryca

 - Pan Grzegorz Słoma

wyłoniła laureatów, którzy otrzymali nagrody;

  1. miejsce -Angelika Waracka,  ZSP nr 2  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w   Łowiczu, za fotografię: „Pamiętamy…” (pomnik Cichociemnych w Czatolinie).
  2. miejsce - Michał Flisowski,  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie,  za fotografię :„Hołd Ojczyźnie i poległym za jej wolność” 

      3.   miejsce ex aequo- Kinga Kryściak , ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu ,za fotografię:  „Pomnik działaczy PPS – Frakcja Rewolucyjna w Lasku Miejskim”.           Patrycja Gałusa,  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, za fotografię: „Młodzi wdzięczni Bohaterom”.

Laureatom serdecznie gratulujemy,  dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

Grzegorz Słoma, Agnieszka Syryca