„Jakże nie płonąć w podzięce, za światło co się rozszerza, za dar najpiękniejszy  - za wiedzę” K.I. Gałczyński

14.10.2018 16:42

„Jakże nie płonąć w podzięce, za światło co się rozszerza, za dar najpiękniejszy  - za wiedzę”

K.I. Gałczyński

Dnia 11 października 2018 r. o godzinie 12.30 rozpoczęła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość  rozpoczął dyrektor szkoły Jerzy Zabost, który powitał zebranych gości i uczestników uroczystości.

W części oficjalnej uroczystości, po powitaniu zebranych odbył się finał konkursu wiedzy o Blichu. Do finału konkursu zakwalifikowały się klasy 1 TAM, 1 TLA, 1 TŻU, wyłonione w drodze eliminacji konkursowych. Po serii wylosowanych pytań i udzielonych przez przedstawicieli  klas odpowiedzi  komisja konkursowa przyznała:

I miejsce – klasie 1 TAM,

II miejsce – klasie 1 TLA,

III miejsce – klasie 1 TŻU.

Przedstawicielom klas  wręczono nagrody.

Za przygotowanie i przeprowadzenie obu etapów konkursu Wiedzy o Blichu odpowiedzialne były klasy II TLB oraz II TMR z wychowawcami p. Donatą Skierską i Jolantą Sikorską.

Następnie odbyło się ślubowanie klas pierwszych, uroczyste wręczenie tarcz szkolnych pierwszoklasistom, przekazanie sztandaru przez uczniów klas trzecich uczniom klas drugich. Samorząd Uczniowski złożył wiązanki pod tablicami upamiętniającymi byłych nauczycieli  i zapalił pamiątkowe znicze.

Następnie zebrani goście zabrali głos, składając  życzenia i podziękowania. 

Przemówienia wygłosili:

- dyrektor szkoły – Jerzy  Zabost,

- przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego – Krzysztof Górski,

- starszy wizytator Kuratorium w Łodzi – Andrzej Piotrowiak,

-  przewodniczący Rady Rodziców – Piotr Bojski, 

- Samorząd Uczniowski

- były wicedyrektor szkoły, wieloletni emerytowany już  nauczyciel – Stanisław Olęcki.

Nad przebiegiem części oficjalnej czuwał p. Dariusz Surma, który przygotowywał uczniów do ślubowania i przekazania sztandaru.

Wyprowadzeniem sztandaru  zakończono część oficjalną uroczystości i rozpoczęto część artystyczną: „Galę Blichowskich Oskarów”.

Część artystyczna przygotowana została przez uczniów klasy II TŻU, III TŻU i II TIN A wraz z opiekunami p. Urszulą Surmą i p. Pauliną Wojdą oraz Samorząd Uczniowski z opiekunem Magdaleną Gasińską. Scenariusz części artystycznej opracowali uczniowie klasy II TIN A: Kamila Kruk i Kacper Dałek.

Nominacje do Blichowskich Oskarów przebiegały w 11 kategoriach:

1. MIKROFON ROKU

Nominowani:

- p. Elżbieta Kołaczek

- p. Agnieszka Leśniewska

- p. Edyta Kłak

Oskara w kategorii MIKROFON ROKU otrzymała: p. Elżbieta Kołaczek

2. SZWAJCARSKI ZEGAREK

Nominowani:

- p. Waldemar Osica

- p. Grzegorz Słoma

- p. Dariusz Surma

      Oskara w kategorii SZWAJCARSKI ZEGAREK otrzymał : p. Grzegorz Słoma

3. ZŁOTA KATARYNKA

Nominowani:

- p. Dariusz Surma

- p. Elżbieta Chojnacka

- p. Anna Kowalska

      Oskara w kategorii ZOTA KATARYNKA otrzymał : p. Dariusz Surma

4. GORĄCY UŚMIECH

Nominowani:

- p. Katarzyna Charązka

- p. Piotr Żak

- p. Dariusz Surma

      Oskara w kategorii GORĄCY UŚMIECH  otrzymała  p. Katarzyna Chorążka

5. ZŁOTY PAZUREK

Nominowani:

- p. Edyta Kłak

- p. Edyta Niedzielska

- p. Elżbieta Chojnacka

      Oskara w kategorii ZŁOTY PAZUREK otrzymała: p. Edyta Kłak

6. SOKOLE OKO

Nominowani:

- p. Wojciech Białecki

- p. Elżbieta Kołaczek

- p. Waldemar Osica

      Oskara w kategorii SOKOLE OKO  otrzymał : p. Wojciech Białecki

7. SIŁA SPOKOJU

Nominowani:

- p. Leszek Skórski

- p. Wojciech Białecki

- p. Jolanta Dębska

      Oskara w kategorii SIŁA SPOKOJU  otrzymał : p. Leszek Skórski

8. ŻARTOWNIŚ ROKU

Nominowani:

- p. Katarzyna Charążka

- p. Waldemar Osica

- p. Piotr Sumiński

      Oskara w kategorii ŻARTOWNIŚ ROKU otrzymał : p. Piotr Sumiński

9. CZASOWYPEŁNIACZ

Nominowani:

- p. Jolanta Dębska

- p. Elżbieta Kołaczek

- p. Paulina Wojda

      Oskara w kategorii CZASOWYPEŁNIACZ  otrzymała : p. Jolanta Dębska

10. ZŁOTE LUSTERKO

Nominowani:

- p. Agnieszka Leśniewska

- p. Jerzy Zabost

- p. Waldemar Osica

      Oskara w kategorii ZŁOTE LUSTERKO  otrzymał : p. Jerzy Zabost

11. ZŁOTY KAGANEK

Nominowani:

- p. Urszula Surma

- p. Waldemar Osica

- p. Dariusz Surma

      Oskara w kategorii ZŁOTY KAGANEK  otrzymał : p. Waldemar Osica

Na ręce dyrektora szkoły Jerzego Zabosta wręczono również Oskara - SUPER BELFER - dla wszystkich blichowskich nauczycieli.

Galę Oskarów Blichowskich w sposób barwny i wesoły poprowadzili uczniowie klasy 2 TŻU: „piękna, elegancka, wysportowana i mądra” - Natalia  Wiankowska oraz „zakręcony, pewny siebie i gotowy na wszystko” - Filip Jędrachowicz.

Wręczanie Oskarów przeplatane było życzeniami dla nauczycieli i piosenkami  z repertuaru m.in. Dawida Podsiadło, Korteza, Margaret, Kasi Stankiewicz, Happysad w wykonaniu uczniów  klasy 3 TŻU: Roberta Kaczora,  Gabrieli Foks i Natalii Gruziel, klasy 2 TŻU: Wiktorii Woźniak i Mileny Bugaj. Na gitarze akompaniował: Szymon Zwoliński – klasa II TIN B.

Dla nauczycieli W-F  formacja uczniów klasy 2 TŻU i 1 TŻU wykonała bardzo ciekawy układ taneczny, który choreograficznie opracowała p. Katarzyna Polak.

Na zakończenie części artystycznej jeszcze raz podziękowano nauczycielom i pracownikom za wkład pracy i poświęcony czas symbolicznym słodkim upominkiem ufundowanym przez Samorząd Uczniowski oraz symbolicznym kwiatkiem ufundowanym przez Radę Rodziców.

O dekorację sali na uroczystość zadbali organizatorzy części artystycznej: p. Urszula Surma, p. Paulina Wojda oraz opiekun SU p. Magdalena Gasińska wraz z uczniami. Technicznie służyła pomocą i miejscem do przygotowań p. Agnieszka Syryca – bibliotekarz szkoły.

Zaangażowanie uczniów i  przygotowujących uroczystość nauczycieli okazało się ogromnym sukcesem, czego potwierdzeniem było zadowolenie uczestników uroczystości i zaproszonych gości .

Magdalena Gasińska - rzecznik prasowy ZSP nr 2 RCKU i P, opiekun SU, fot. Łukasz Drężek II TIN B