Mamy nowy Samorząd Uczniowski !!!

13.10.2018 7:26

Mamy nowy Samorząd Uczniowski !!!

Dnia 10.10.2018 r. na terenie szkoły przeprowadzono demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Wśród uczniów i pracowników szkoły oddano łącznie 487 ważnych głosów.

Największe liczby głosów spośród zaprezentowanych kandydatów zdobyli:

1. Adrian Gajda - 146 głosów

2. Klaudia Bursiak - 65 głosów

3. Anna Gajda - 57 głosów

4. Mariusz Jarota - 43 głosy

Zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego nowy skład Rady Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodniczący: Adrian Gajda

Zastępcy: Klaudia Bursiak, Anna Gajda

Skarbnik: Mariusz Jarota

Z pozostałych kandydatów utworzone zostały sekcje: pomocnicza i dekoracyjna, które będą wspierać pracę i działalność Samorządu Uczniowskiego.

SEKCJA DEKORACYJNA:

- Bilczewska Aleksandra

- Jędrachowicz Filip 

- Norowska Dominika

- Płuska Karolina

- Stańczyk Kamil

SEKCJA POMOCNICZA:

- Bugaj Milena

- Woźniak Wiktoria

- Zydlewska Żaneta 

- Szuflińska Julia

- Traut Klaudia

- Waracka Angelika

Ponadto powołano ucznia klasy II TIN Łukasza Drężka na stanowisko FOTOGRAFA szkolnych uroczystości, który zajmie się dokumentowaniem najważniejszych szkolnych wydarzeń.

Więcej informacji na bieżąco pojawiać się będzie w zakładce Samorząd uczniowski na stronie szkoły.

Magdalena Gasińska - opiekun SU