Przykładowy Test z Logistyki

22.03.2018 20:39

1. Transport intermodalny jest promowany w ramach polityki transportowej ze względu na:

a. niższe koszty transportu,

b. krótszy czas transportu,

c. zmniejszenie szkodliwego wpływu transportu na środowisko naturalne,

d. zmniejszenie zatrudnienia,

e. zwiększenie zatrudnienia.

 

2. Stawki taryfowe za wykonanie jednostki usługi transportowej są degresywne gdy:

a. stawka jednostkowa rośnie wraz ze wzrostem produkcji,

b. cena rośnie wraz ze wzrostem produkcji,

c. stawka jednostkowa maleje wraz ze wzrostem produkcji,

d. cena maleje wraz ze wzrostem produkcji,

e. stawka jednostkowa jest stała.

 

3. OPWS-y regulują stosunki pomiędzy:

a. spedytorem a nadawcą ładunku,

b. spedytorem a przewoźnikiem drogowym,

c. przewoźnikiem drogowym a nadawcą ładunku,

d. agentem celnym a urzędem celnym,

e. spedytorem a operatorem transportu kombinowanego.

 

4. Ładunki nienormatywne zaliczamy do ładunków:

a. drobnicowych,

b. masowych,

c. półmasowych,

d. zjednostkowanych,

e. niebezpiecznych

 

5. Elementem infrastruktury logistycznej nie jest:

a. magazynier,

b. magazyn,

c. linia kolejowa ,

d. dworzec kolejowy ,

e. nabrzeże portowe.

 

6. Angielski skrót WMS w terminologii logistycznej oznacza:

a. Welding Manufacturing Scheme,

b. Warehouse Material Schedule ,

c. Withman Maritime System,

d. Whole Management Subject,

e. Warehouse Management System.

 

7. Transport łamany to:

a. system dowozu i odwozu ładunków,

b. wykorzystanie do przewozu co najmniej dwóch gałęzi transportu,

c. przewozy ładunków zjednostkowanych,

d. dokonanie przeładunku w trakcie transportu,

e. wykorzystanie do przewozu dwóch pojazdów tej samej gałęzi transportu.

 

8. Kontener 40-stopowy high cube ma wysokość zewnętrzną wynoszącą:

a. 8 stóp,

b. 8 stóp, 6 cali,

c. 9 stóp,

d. 9 stóp, 6 cali,

e. 9 stóp, 12 cali.

 

 

Agnieszka Leśniewska