Scenariusz zajęć z Podstawy Transportu w Logistyce

22.03.2018 20:32

Scenariusz zajęć z Podstawy Transportu w Logistyce

Imię i nazwisko: Agnieszka Leśniewska

Rok: 2018, grupa: III TL

Data: II semestr 2017/2018

Temat zajęć: Metody automatycznej identyfikacji

Cel główny:

Wskazanie powiązania logistyki z metodami automatycznej identyfikacji danych w transporcie

Cele szczegółowe:

- uczeń wykorzystuje wiadomości i pojęcia z poprzednich zajęć o logistyce, o głównych zadaniach systemu RFID ,  ADC stosowane w transporcie

- uczeń zapoznaje się z pojęciem ADC, korzyści ze stosowania technik ADC, podział technik ADC,

- uczeń potrafi zdiagnozować korzyści ze stosowania głównych elementów programu ADC, RFID w systemie transportowym

- uczeń potrafi wskazać różnice w rodzaju zastosowanych drukarek do drukowania kodów kreskowych w transporcie

- uczeń potrafi wskazać różnicę w sprzęcie do odczyty kodów kreskowych

Czas: 45 min

Formy organizacyjne: praca indywidualna

Metody: przypomnienie i wyjaśnienie pojęć związanych z tematem.

Materiały i środki dydaktyczne: projektor, prezentacja PPT, film dydaktyczny.

 

Czas

 

Tok zajęć

Kształcone umiejętności – celowość działania

 

Komentarz

 

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

 

 

 

Część wstępna

5 min

1. Sprawdzenie obecności i podanie uczniom tematu

 

- uczeń słucha i zapisuje temat lekcji

- uczeń odpowiada na pytania nauczyciela

- umiejętność słuchania

- świadomej aktywności

 

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

min

 

 

1. Przekazanie ogólnych informacji dotyczących ADC, RFID, prezentacja PPT

 

 

2.Omówienie pojęcia ADC, RFID . Zanotowanie wiadomości w zeszycie.

 

 

Film dydaktyczny

 

- uczeń słucha notuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń słucha, ogląda,

- umiejętność słuchania i porządkowania wiedzy

 

 

- odwołanie się do własnych doświadczeń

 

 

 

Odwołanie do własnych doświadczeń

 

 

Część końcowa

10

min

1. Podsumowanie wiedzy uzyskanej na lekcji.

- uczniowie podsumowują uzyskaną wiedzę i porównują teorię z praktyką

- oceny

 

 

 

Agnieszka Leśniewska