Miłośnicy pszczół z Regionalnego Koła Pszczelarzy w Łowiczu w szkole na Blichu

13.03.2018 13:05

Początek nowego tygodnia rozpoczął się w blichowskiej szkole 12 marca prelekcją dla uczniów na temat dodatkowego źródła dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej, jakim jest pszczelarstwo.

W spotkaniu wzięła udział młodzież z klas: czwartej, trzeciej i drugiej technikum agrobiznesu, technikum technologii żywności i technikum mechanizacji rolnictwa. Tematykę gospodarki pasiecznej omówił pan Marek Boroski, prezes Regionalnego Koła Pszczelarzy w Łowiczu oraz Mazowieckiego Związku Pszczelarzy, natomiast wiceprezes pan Grzegorz Szymborski mówił na temat funkcjonowania rodziny pszczelej. Panowie zademonstrowali podstawowy sprzęt pszczelarski, omówili jego znaczenie i wykorzystanie, opowiadali bardzo ciekawie o pszczołach  -  swojej wielkiej pasji. Uważają się za miłośników pszczół, cieszą się szacunkiem osób o podobnych zainteresowaniach. To spotkanie było formą wsparcia łowickich pszczelarzy dla uczennicy klasy 3 TAŻ Sylwii Sapińskiej, która 22 i 23 marca w siedzibie KUL w Lublinie będzie uczestniczyła w finale ogólnopolskiego ekologicznego Konkursu „Bliżej pszczół”. O sukcesie Sylwii dowiedzieliśmy się 16 lutego. Pisały o tym media, dzięki którym wiadomość dotarła do środowiska pszczelarskiego. Prezes Marek Boroski  zaprosił Sylwię wraz z opiekunką  Anną Kowalską  na spotkanie Koła, które odbyło się w niedzielę 4 marca 2018r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu na ul. Topolowej. Pan Boroski w imieniu członków Koła złożył Sylwii serdeczne gratulacje oraz zaoferował wsparcie merytoryczne. To bardzo miłe, że pomoc nadeszła tak szybko i że są osoby, które bezinteresownie oferują swój czas, wiedzę i doświadczenie innym. Dziękujemy...

Już niedługo, tzn. 15 kwietnia 2018 r. Regionalne Koło Pszczelarzy w Łowiczu będzie świętowało swoje 80-lecie. Tego dnia odbędą się też w Łowiczu Ogólnopolskie Targi Pszczelarskie pt.”Wiosna w Pasiece”.

https://lowicz24.eu/artykul/marek-boroski-prezesem/394148

Anna Kowalska