Finał diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej

7.03.2018 19:19

     „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka” – pod takim hasłem 07 marca 2018 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu odbył się etap diecezjalny XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej (OTK).

     Wśród kilkudziesięciu uczestników Olimpiady znaleźli się uczniowie ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu: Kinga Flis i Adrian Walczak. Oboje są uczniami technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk. Warto zaznaczyć, że w etapie szkolnym, który rozpoczynał zmagania w OTK wzięło udział dwanaście tysięcy osób z całej Polski. Z terenu diecezji łowickiej zgłosiło się około półtora tysiąca młodych ludzi z trzydziestu szkół.

     Uczestnicy Olimpiady mieli do rozwiązania test składający się z trzydziestu jeden pytań. Był trudny. Potwierdzają to Kinga i Adrian.

     Nazwiska osób zakwalifikowanych do finału (III etap) będą znane za 72 godziny.

     Do uczestników OTK swoje słowo skierował ks. bp. Andrzej Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej. Powiedział, że treść pytań zawierała naukę dwóch papieży: Benedykta XVI i Franciszka. Ten pierwszy sprawował swój pontyfikat w czasie, kiedy startujący w teologicznej olimpiadzie byli jeszcze dziećmi. Drugi zaś sprawuje swój urząd w latach, w których młodzież wchodzi w życie dorosłe. Poprosił wszystkich, aby słowa z hasła tegorocznej edycji Olimpiady Teologii Katolickiej: „pokój i nadzieja dla Europy” wpisać w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na koniec ksiądz biskup wręczył uczestnikom i ich opiekunom upominki książkowe i dyplomy. Spotkanie zwieńczyła wspólna modlitwa.

     Miłym akcentem był fakt, że młodzieży z Blichu towarzyszył Łukasz Stańczyk. Jest on absolwentem ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu. Obecnie jest studentem teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W swojej byłej szkole odbywa właśnie praktyki katechetyczne pod kierunkiem p. Piotra Sumińskiego, który przez cztery lata był katechetą Łukasza. To już trzeci absolwent szkoły blichowskiej studiujący teologię. Niech przykład Kingi, Adriana i Łukasza będzie zachętą do pogłębiania wiedzy z teologii katolickiej. Pomaga ona poznać Pana Boga, zrozumieć tajniki wiary i odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących życia duchowego.

     W trakcie przerwy blichowscy reprezentanci wypowiadali się dla lokalnych mediów.

 

Piotr Sumiński