Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Szkolne Koło Robotyki Robotomaniacy z Blichu objęci patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.

19.02.2018 20:51

W dniu 10.01.2018 roku podpisana została umowa dotycząca objęcia patronatem naukowym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach uczniów naszej szkoły oraz członków Szkolnego Koła Robotyki.

Podpisania porozumienia dokonali dyrektor szkoły Pani mgr Maria Laska oraz rektor PWSZ - Pan prof. dr Daniel Stos.

Zgodnie z zapisami umowy PWSZ będzie m.in.:

  • wspierać naszą szkołę merytorycznie w zakresie programów nauczania,
  • umożliwiać uczniom naszej szkoły udział w wykładach seminariach, warsztatach laboratoryjnych, zajęciach terenowych organizowanych przez kadrę dydaktyczną PWSZ,
  • umożliwiać uczniom oraz nauczycielom ZSP nr 2 uczestnictwo w przedsięwzięciach oraz inicjatywach poznawczych i naukowych organizowanych przez PWSZ,
  • umożliwiać uczniom udział w pracach i inicjatywach studenckich kół naukowych PWSZ,
  • udostępniać zbiory Biblioteki PWSZ.

Pierwszy wyjazd naszych uczniów w gościnne progi skierniewickiej uczelni nastąpi już 28 lutego. Klasy 2 TIa i 2 TIc uczestniczyć będą w warsztatach: Technologia Virtual Reality VR oraz Zróbmy to inaczej – ćwiczenia kreatywnego myślenia.

Krzysztof Błaszczyk