Konkurs na prezentację o naszej szkole

12.02.2018 9:29

Zadaniem uczestników jest wykonanie prezentacji naszej szkoły w programie PowerPoint lub Impress. Najlepsza praca zostanie wykorzystana do reprezentowania naszej szkoły.

Celem konkursu jest:

1) Propagowanie wśród młodzieży grafiki komputerowej jako środka wyrazu twórczości artystycznej, oraz narzędzia projektowego.

2) Kształcenie wrażliwości estetycznej.

3) Twórcze wykorzystanie własnych pomysłów.

4) Aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym.

Prace konkursowe:

Prezentacja powinna zawierać informacje o kierunkach nauczania, pracowniach, bazie szkoły, kołach zainteresowań, uczestnictwo w projektach, osiągnięciach oraz historii szkoły. Projekt powinien być krótki, treściwy i nie powinien przekraczać 20 slajdów. Może zawierać tekst, grafikę, film, animacje, dźwięki. Materiały pomocnicze (zdjęcia, treści o kierunkach) do pobrania u p. Leszka Skórskiego.

Bądź twórczy i kreatywny, pobudź swoją wyobraźnię.

Termin oddania prac 16.02.2018.

Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody.

Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres skorles@onet.pl lub na nośniku wymiennym np. Pendrive, płyta CD.

Leszek Skórski