BAL MATURALNY 2018

21.01.2018 13:31

,,Są takie noce
od innych łaskawsze,
kiedy się wolno wygłupić,
wolno powtarzać "nigdy" i "zawsze",
wolno słowami się upić,,

- słowami Agnieszki Osieckiej rozpoczęła się studniówka maturzystów  ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu. Dwór Soplicowo w Woli Gosławskiej stał się miejscem wyczekiwanego balu młodzieży u progu dorosłości.

Wśród zaproszonych przez młodzież  i  rodziców gości powitani zostali: P. Maria Laska- Dyrektor ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu,  wicedyrektorzy: P. Maria Elżbieta Tataj i P. Janusz Wróbel, P. Edyta Niedzielska - kierownik kształcenia praktycznego, P. Irena Maria Lesiak- Dyrektor Delegatury w Skierniewicach Kuratorium Oświaty w Łodzi, P. Krzysztof Figat -Starosta Powiatu Łowickiego, wychowawcy klas czwartych:

P. Magdalena Drobnik-Pudłowska - wychowawczyni klasy czwartej kształcącej w zawodzie technik informatyk,

P. Edyta Kłak  – wychowawczyni klasy czwartej kształcącej w zawodzie technik technologii żywności  i  technik żywienia i usług gastronomicznych,

P. Jerzy Zabost  i Waldemar Osica – wychowawcy klasy czwartej kształcącej w zawodzie technik logistyk,

P. Dariusz Surma – wychowawca klasy czwartej kształcącej w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrobiznesu.

P. Mariusz Szewczyk - wychowawca klasy czwartej kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz grono pedagogiczne i pracownicy administracji.

Młodzież złożyła piękne kwiaty na ręce dyrekcji, wychowawców, pedagogów, obecnych gości i podziękowała  w ten sposób za  cztery lata wspólnej nauki i wychowania. Za ogrom wsparcia, licznych rad i opiekę podziękowała również rodzicom, składając kwiaty na ręce  Przewodniczącej Rady Rodziców P. Violetcie Wrońskiej oraz P. Katarzynie Tadeusiak za wkład pracy włożony w zorganizowanie balu studniówkowego.

  Zewsząd płynęły serdeczne życzenia skierowane do zgromadzonych maturzystów: od Dyrektor P. Marii Laski, P. Ireny Marii Lesiak- Dyrektor Delegatury w Skierniewicach Kuratorium Oświaty w Łodzi, P. Krzysztofa Figata –Starosty Powiatu Łowickiego. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego-Kamil Bodek również dołączył się do tych pięknych, niecodziennych życzeń. Dyrektor P. Maria Laska w imieniu własnym i wszystkich gości podziękowała za zaproszenie na bal przedmaturalny i podkreśliła, że uczniowie klas czwartych powinni być dumni ze szkoły, do której uczęszczają, gdyż w ogólnopolskim rankingu ,,Perspektyw” Technikum nr 2 zajmuje 1 miejsce w powiecie, 3 w województwie łódzkim i 33 w Polsce i  w tym roku otrzymało szczególne wyróżnienie- tytuł "Złotej Szkoły 2018”. Życzyła również uczniom zdania matury i egzaminów zawodowych, wiary w sukces i wyznaczania  kolejnych celów, do których będą dążyć  w przyszłości. Podkreśliła także, że nic, co w życiu wartościowe, nie przychodzi łatwo. Życzyła w  dalszej drodze życia spotykania życzliwych, dobrych ludzi, a tego wieczoru  szampańskiej zabawy, dobrego balu do białego rana.

 Dyrektor Delegatury w Skierniewicach P. Irena Maria Lesiak nawiązała do rozumienia pojęcia  dojrzałości, zaznaczyła, że Blich to szkoła z długoletnią tradycją i znakomitymi absolwentami, pogratulowała sukcesu, otrzymania tytuł "Złotej Szkoły 2018”, cytując Senekę zachęciła uczniów do wyznaczania  dalszych celów życiowych, swymi słowami motywowała ich do dalszego wysiłku i pracy oraz życzyła pięknego, niepowtarzalnego balu.

Starosta Powiatu Łowickiego  P. Krzysztof Figat  podkreślił, że jest dumny z sukcesów szkoły i w imieniu władz samorządowych przekazał dwa przesłania do młodzieży: aby bawili się tak, jakby jutra być nie miało  i oby  nikt z uczniów nie mógł zaśpiewać piosenki Czerwonych Gitar - ,,Znów za rok matura”.

Klasy przygotowały  tradycyjnego poloneza w niepowtarzalnych układach choreograficznych. Przepełnieni  emocjami  uczniowie  zatańczyli pięknie ten taniec, a następnie  poprosili dyrekcję, wszystkich nauczycieli, zaproszonych gości do tradycyjnego wspólnego  walczyka. Radość grona pedagogicznego była trudna do ukrycia, gdyż w tym momencie poczuli się oni docenieni i wyróżnieni przez swych podopiecznych.  Po  zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się wspaniała, radosna i niepowtarzalna zabawa do białego rana, którą zapewnił Zespół Muzyczny „Fantom”. Bal odbył się dzięki hojności rodziców, którzy tak wspaniale go przygotowali.

Jolanta Sikorska

Pliki do pobrania: