Po pierwsze - bezpiecznie.

8.12.2017 20:23

7 grudnia 2017 r. uczniowie klas I TMRiA, III TAŻ, II TMRiA, III TMR, IV TMR, IV TMA, III TMR,  III ZSZ, II ZSZ wzięli udział spotkaniu z panem Tomaszem Morzyszkiem - pracownikiem firmy produkującej środki ochrony indywidualnej oraz przedstawicielami Agromy Kutno

Pierwsza część spotkania miała charakter wykładowy, podczas której nasi goście przybliżyli uczniom problematykę bezpieczeństwa w czasie prac rolniczych, głównie tych związanych ze stosowaniem pestycydów. Młodzież zdobyła również wiedzę na temat szkodliwego wpływu środków ochrony roślin, paliw i smarów na organizm człowieka.   W drugiej części spotkania uczniowie mieli możliwość zapoznania  się z szeroką gamą środków ochrony indywidualnej, które niewielkim kosztem finansowym mogą ocalić ludzkie życie czy zdrowie. Tematyka niewątpliwie zainteresowała młodzież, czego dowodem były gromkie brawa na koniec spotkania.

Edyta Niedzielska