Narodowe Święto Niepodległości

10.11.2017 19:51

     Celebracja rocznicy odzyskania niepodległości na stałe wpisała sie w nasz szkolny kalendarz. W tym roku uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy wspólnie uczcili kolejną rocznicę w dniu 10 listopada.

     O godzinie 10.00 rozpoczęła się tematyczna akademia przygotowana przez uczniów klas pierwszych: TLog A, TLog B oraz TŻiUG. Uczestnicy wydarzenia stali się świadkami pięknej lekcji historii obcując z zawartym w niej etosem niepodległościowym. Aktorzy przybliżyli zebranym wydarzenia dotyczące okresu zaborów, a także działania narodowowyzwoleńcze oraz okazali wdzięczność tym, dzięki którym przetrwał nasz język, nasza religia, kultura i tradycja - tym samym przypomnieli co to znaczy być Polakiem i patriotą. Recytowane wiersze i piosenki stworzyły sugestywną okazję umożliwiającą oddanie się refleksji nad historią i współczesnością naszego kraju. Wplecione w scenariusz piosenki, wykonane przez szkolny zespół Blichowiacy przypomniały zebranym o sile drzemiącej w naszym narodzie.

     Zaprezentowany przekaz z pewnością dotknął głębiej wrażliwych odbiorców, czego niewymiernym dowodem była cisza i ocierane ukradkiem łzy. To dobry objaw obopólnego zaangażowania świadczący o tym, że omawiane treści są wciąż żywe i aktualne.

     Po zakończeniu części artystycznej wicedyrektor p. Janusz Wróbel poinformował uczniów o unikatowej miniwystawie broni białej, głównie z okresu II wojny światowej, którą można obejrzeć w szkolnej izbie pamięci. Własne zbiory udostępnił do obejrzenia uczeń klasy III TŻiUG Sebastian Krysiak.

 

Donata Skierska