Wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

31.10.2017 9:09

Dnia 26.10.2017r. na terenie ZSP nr 2 RCKUiP przeprowadzono demokratyczne wybory władz SU.

Kandydowało 14 uczniów naszej szkoły:

1. Mariusz Jarota 1 TLOG A

2. Dominik Pawelec 1TMR

3. Jakub Zimny 1 TMR

4. Anna Gajda 2 TLOG A

5. Klaudia Bursiak 2 TLOG A

6. Przemek Matuszewski 2 TLOG A

7. Maciej Sałuda 2 TMRiA

8. Patryk Ciećwierz 2 TIN C

9. Piotr Kapusta 3 TŻU

10. Katarzyna Durmaj 3 TŻU

11. Marzena Woźniak 3 TŻU

12. Piotr Siekiera 3 TA

13. Kamil Bodek 3 TMR

14. Krzysztof Gałaj 4 TMR

 

Do głosowania przystąpiło łącznie 451 osób ( w tym 35 nauczycieli i pracowników).

 

Skład nowych władz Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Kamil Bodek

Zastępca przewodniczącego: Marzena Woźniak

Koordynatorzy do spraw organizacyjno - społecznych: Przemysław Matuszewski i Mariusz Jarota

Skarbnik: Maciej Sałuda

Sekcja pomocnicza: Patryk Ciećwierz, Krzysztof Gałaj, Jakub Zimny, Dominik Pawelec, Piotr Kapusta, Klaudia Bursiak oraz Anna Gajda.

 

 

Opiekun władz SU: Magdalena Gasińska

Magdalena Gasińska