Porozumienie o współpracy

19.10.2017 12:24

     We wrześniu bieżącego roku szkolnego nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).

     SGGW to wiodący w Polsce ośrodek w dziedzinie nauk o życiu i środowisku. Prowadzone na Uczelni badania, koncentrują się przede wszystkim na obszarach nauk rolniczych, biologicznych, technicznych, ekonomicznych i społecznych. SGGW w głównej mierze stawia na innowacje i rozwój, dzięki czemu cieszy się uznaniem wśród praktyków gospodarczych reprezentujących sektor zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.

     Podpisane porozumienie to forma deklaracji współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie . Kolejnym etapem pozwalającym sprecyzować wspólne zadania są umowy bilateralne podpisywane w przypadku podejmowania konkretnych działań. Działania te mogą polegać na organizowaniu kursów, seminariów oraz tematycznych konferencji naukowych.

     W treści porozumienia zaproponowano możliwe formy wzajemnego oddziaływania oraz wspólnych wyzwań dla nauki. Współpraca może obejmować wszystkie technika kształcące się u nas w różnych zawodach i wszystkie wydziały uczelni.

     Ze strony SGGW porozumienie podpisały władze uczelni: pełnomocnik Rektora prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, natomiast ze strony szkoły Dyrektor ZSP nr 2 RCKUiP mgr Maria Laska.

 

Iwona Bogusiewicz - Kuś