Olimpiada logistyczna

4.10.2017 20:28

     Dnia 4 października 2017 r. o godzinie 11.00 w ZSP nr 2 RCKUiP odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej (OOL) zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.

     Do eliminacji szkolnych przystąpiło 27 uczestników. Uczniowie przystąpili do wypełniania testów zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie OOL. Startujący mieli 40 minut na rozwiązanie testów, który składał się z 25 pytań jednokrotnego wyboru.

     Uczniowie klas logistycznych zmagali się z zagadnieniami dotyczącymi transportu i spedycji, zapasów i magazynów oraz podstaw logistyki. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi 27 Października.

 

Agnieszka Leśniewska