Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w XV edycji Konkursu Wiedzy o Szkole na Blichu!

18.09.2017 20:15

Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w XV edycji Konkursu Wiedzy o Szkole na Blichu!

Terminarz Konkursu Wiedzy o Szkole na Blichu w roku szkolnym 2017/2018

 

1. Zaproszenie klas pierwszych do udziału w konkursie do 30 września.

2. Przygotowanie uczniów klas pierwszych do udziału w I etapie konkursu - do 4 października.

3. Przeprowadzenie etapu pisemnego konkursu - 4 października w sali wykładowej nr 2 w budynku B o godzinie 08.55.

4. Ogłoszenie wyników etapu pisemnego konkursu - 6 października na stronie internetowej szkoły oraz bezpośrednio wychowawcom klas pierwszych, które zajęły I, II i III miejsce.

5. Przygotowanie uczniów klas pierwszych do udziału w II etapie konkursu - do 13 października.

6. Przeprowadzenie etapu ustnego konkursu oraz ogłoszenie wyników - 13 października podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w sali gimnastycznej w budynku B.

 

 

Organizatorzy Konkursu Wiedzy o Szkole na Blichu:

uczniowie klas II Technikum nr 2

kształcącego w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki/technik agrobiznesu oraz technik informatyk B

wraz z wychowawcami Pauliną Dróżdż i Grzegorzem Chojnackim

 

Paulina Dróżdż, Grzegorz Chojnacki