Zaproszenie do wzięcia udziału w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

14.09.2017 14:01

Szanowni Państwo!

     W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

 

     Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój.

     Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Dla laureatów Olimpiady oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znajdują się także stypendia naukowe. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji i technik organizacji reklamy.

     Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach. Po zgłoszeniu chęci uczestniczenia w Olimpiadzie organizatorzy przesyłają do wszystkich szkół komplet materiałów (w tym zestawy pytań) i szczegółową instrukcję przeprowadzenia tego stopnia zawodów. Do zawodów II stopnia (okręgowych) kwalifikowanych jest 10% najlepszych uczestników zawodów I stopnia z danego okręgu. Zawody tego stopnia odbywają się w 17 największych miastach Polski. Kolejny, III stopień zawodów odbywa się natomiast w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy. W zawodach centralnych bierze udział 100 najlepszych uczniów z całej Polski.

     Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdą Państwo w "Informatorze o XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej". Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej Olimpiady, która znajduje się pod adresem: owe.pte.pl > zakładka „Bieżąca edycja” (link bezpośredni do pliku: http://owe.pte.pl//upload/files/informatory/xxxiolimpiadainformator.pdf).

     Zgłoszenia udziału szkoły w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej przyjmowane są w formie elektronicznej na stronie: http://owe.pte.pl/zgloszenie-udzialu.html (rejestracja zajmuje kilka minut i nie wiąże się z żadnymi opłatami). Termin zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie upływa 30 września 2017 r.

     Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która znajduje się pod adresem: owe.pte.pl. Zapraszamy również do odwiedzenia profilu Olimpiady na portalu społecznościowym Facebook(https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej).

     W wypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do organizacji i przebiegu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, pozostaję do Państwa dyspozycji. Dane teleadresowe umożliwiające kontakt z właściwym miejscowo Komitetem Okręgowym znajdują się m.in. na stronie: http://owe.pte.pl/kontakt.html.

     Licząc niezawodnie na udział Państwa szkoły w zawodach XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, łączę wyrazy szacunku.

– w imieniu organizatorów –

Radosław Ślusarczyk

sekretarz naukowy Komitetu Głównego

Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ul. Nowy Świat 49,

00-042 Warszawa

tel.: 22 551 54 18

owe.pte.pl

https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej

 

Uczniowie naszej szkoły, którzy chcą spróbować swoich sił w dziedzinie ekonomii, mogą zgłosić się do p. Elżbiety Wojtyny lub p. Jerzego Zabosta do 27 września 2017 r.

 


 

Kalendarium zawodów:

http://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/ramowy-harmonogram-zawodow.html

 

Elżbieta Wojtyna