Konkurs na pokaz mody ekologicznej "Eko Trendy"

12.05.2017 21:11

Konkurs polega na wykonaniu stroju, nakrycia głowy i biżuterii dowolną techniką z surowców wtórnych lub naturalnych (np: liści, traw). Prace mogą być indywidualne lub grupowe. Organizator zapewnia realizację pokazu konkursowego.

Cele projektu:

-podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży

-kształtowanie postaw prośrodowiskowych

-rozwijanie zainteresowań problemami ochrony środowiska

-propagowanie właściwych postaw ekologicznych

-propagowanie ekologicznego stylu życia

-rozwijanie umiejętności artystycznych oraz kreatywności

-propagowanie idei recyklingu

-rozwijanie umiejętności przetwarzania surowców wtórnych

Opis przedsięwzięcia:

Konkurs polega na wykonaniu stroju, nakrycia głowy i biżuterii dowolną techniką z surowców wtórnych lub naturalnych (np: liści, traw). Prace mogą być indywidualne lub grupowe. Organizator zapewnia realizację pokazu konkursowego.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego.

Termin realizacji:

Udział w konkursie należy zgłosić do 25 maja 2017 roku.

Pokaz i ocena wykonanych prac odbędą się w dniu 11 czerwca w ZSP nr2 RCKUiP w Łowiczu podczas Pikniku na Blichu.

 

Ocena prac:

Prace będą oceniane prze Jury w składzie:

-przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Łowiczu

-dyrektor ZSP nr 2 w Łowiczu

-artysta-plastyk

-ekolog

W ocenie prac pod uwagę będą brane:

-technika wykonania stroju, nakrycia głowy, biżuterii

-pomysłowość

-rodzaj wykorzystanych surowców

Trzy najlepsze prace w każdej grupie wiekowej zostaną nagrodzone.

Stroje będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora konkursu, a decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna.

Irena Chorążka