Dzień Otwarty na Blichu  

27.04.2017 12:36

     Dnia 26 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu zorganizowany został Dzień Otwarty.

     Szkoła na Blichu oferuje kształcenie w następujących zawodach: technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik technologii żywności, kucharz, mechanik – operator pojazdów rolniczych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk.

     Przygotowani do prezentacji szkoły uczniowie oprowadzali gimnazjalistów po wszystkich budynkach szkolnych, pracowniach, warsztatach, bibliotece z centrum multimedialnym oraz nowoczesnych pracowniach językowych. Młodzież przybliżyła młodszym kolegom sposób funkcjonowania szkoły oraz jej strukturę. Zaprezentowali osiągnięcia uczniów na licznych olimpiadach i konkursach. Gimnazjaliści mieli okazję obserwować próby taneczne Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy".

ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu