Zatroszcz się nareszcie o siebie, swoją rodzinę, innych ludzi i środowisko

28.03.2017 19:14

     Trudno jest zrezygnować z dobrodziejstw cywilizacji, one same niestety rzutują również negatywnie na środowisko i całą egzystencję człowieka...

     Od początku swego istnienia człowiek uzbroił się w środki oddziaływania na środowisko i jego przekształcanie po to, by wykorzystać przyrodę w celu zapewnienia sobie bytu.

     W miarę upływu czasu potrzeby ludzi stawały się większe, a ingerencja w otaczającą przyrodę coraz silniejsza. Szybkie przemiany społeczno-gospodarcze wywołane postępem naukowo-technicznym przekreślają możliwość dostosowania się do nich całej przyrody, łącznie z człowiekiem. Życie nie nadąża za występującymi zmianami. Tworzy to rodzaj błędnego koła....

     Zrównoważony rozwój (z ang. sustainable development) nazywany także ekorozwojem oznacza:

• długotrwałe wykorzystanie odnawialnych zasobów naturalnych,

• efektywną eksploatację nieodnawialnych źródeł energii,

• utrzymanie stabilności procesów ekologicznych i ekosystemów,

• ochronę różnorodności genetycznej oraz ogólną ochronę przyrody,

• zachowanie i polepszenie stanu zdrowia ludzi, bezpieczeństwo pracy i dobrobytu.

     Zrównoważony rozwój to zrównoważona produkcja i zrównoważona konsumpcja.

     Zrównoważona konsumpcja oznacza korzystanie z produktów i usług, spełniających podstawowe potrzeby, jednocześnie minimalizujących absorpcję zasobów naturalnych i materiałów toksycznych, jak również ograniczających emisję odpadów i polutantów przez cały cykl życia produktu lub usługi, jednocześnie w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

     Konsumpcja zrównoważona możliwa jest jedynie w sytuacji wysokiego poziomu świadomości ekologicznej ze strony konsumentów. Zrównoważona konsumpcja nie oznacza konsumowania mniej, ale w inny sposób, w sposób efektywny, prowadzący do poprawy jakości życia.

     Istotnym warunkiem praktycznej realizacji koncepcji zrównoważonej konsumpcji jest zachęcanie konsumentów do zmiany jakości życia – zmiany postawy egocentrycznej na ekocentryczną i dokonywania wyborów uwzględniających potrzeby innych ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

     EGOCENTRYZM polega na tym, że konsumenci realizują swoje potrzeby bez zwracania uwagi na konsekwencje swoich wyborów. W EKOCENTRYZMIE konsumenci wykazują troskę o siebie, swoją rodzinę, innych ludzi i środowisko.

     Obszary wspólnych działań na rzecz zrównoważonej konsumpcji to: oszczędzanie energii i wody w życiu codziennym, oszczędzanie energii związanej np. z ogrzewaniem domu, właściwym wykorzystaniem grzejników, temperaturą pomieszczeń, energooszczędną instalacją centralnego ogrzewania, izolacją termiczną domu, energooszczędne szyby okienne, uszczelnione okna i drzwi, wybór energii ze źródeł odnawialnych, budowa ekologicznych domów itp. Ponadto segregacja odpadów, unikanie nadmiaru opakowań, wybór opakowania najmniej szkodliwego dla środowiska, przydatnego do recyklingu, a także unikanie artykułów, zwierających substancje toksyczne, a po wykorzystaniu stanowiących niebezpieczne odpady, ponadto dokonywanie świadomych zakupów produktów zarówno żywnościowych jak i przemysłowych. Dokonywanie właściwych wyborów podczas zakupów, sprzyjających ochronie środowiska naturalnego, umożliwia znakowanie produktów i opakowań. Szukaj na opakowaniach znaków świadczących o tym, że środowisko naturalne jest dla producenta istotne. Znaki ekologiczne to symbole, których umieszczanie na opakowaniu ma na celu poinformowanie klienta o tym, że jest to produkt przyjazny dla środowiska.

     Młodzież z III klasy Gimnazjum nr 1 w Łowiczu wstąpiła na drogę do zrównoważonej konsumpcji w dniu 28 marca b. r., kiedy to w blichowskiej szkole wzięła udział w projekcie "Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju". Prezentację dotyczącą zrównoważonego rozwoju przedstawiła gimnazjalistom p. Elżbieta Wojtyna. O kierunkach kształcenia w naszej szkole gościom opowiedzieli Michał Polit i Konrad Snopek z 3 klasy technikum agrobiznesu, współautorzy prezentacji o zrównoważonym rozwoju, natomiast rolę przewodniczek po obiektach szkolnych już po raz kolejny pełniły Ania Kępka i Gabrysia Foks z 1 klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych. O prawach konsumenta prelekcję wygłosiła p. Agnieszka Kopczyńska - pracownik Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Nad zagadnieniami dotyczącymi żywności molekularnej oraz nad sprawnym przebiegiem warsztatów gastronomicznych czuwały: p. Olga Kwapisz-Wojda i p. Iwona Bogusiewicz-Kuś. Uczniowie z 1 klasy TŻiUG wraz z gimnazjalistami przygotowali smaczne dania, tzn. zupę krem brokułową z grzankami, pastę z czerwonej fasoli, bułeczki razowe wykonane w termomixie, sok marchwiowo-jabłkowy z młodym jęczmieniem, szybkie pączki z serka homogenizowanego. Następnie wszystko to szybko zniknęło ze stołu....

     Było to ostatnie tego typu spotkanie zaplanowane i zrealizowane w lutym i marcu 2017 r. Artykuł podsumowujący Program ,,EURO-AID”, Projekt RURALLocalDEAR Agenda – EYD 2015 ukaże się w kwietniu tego roku.


 

 

http://eko-edukacja.org.pl/konsument/?dzial=3&kat=14

 

 

Elżbieta Wojtyna