Ucz się o mleku - będziesz wielki!

27.03.2017 21:31

     Zapowiedź etapu krajowego XLIII Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie w szkole na Blichu

 

     W dniach 5 - 7 kwietnia 2017 r. w ZSP nr 2 RCKUiP na Blichu odbędzie się III - centralny etap Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Jest to wyróżnienie dla szkoły za bardzo dobre wyniki zdobywane przez naszych uczniów w tym przedsięwzięciu!

     Głównym organizatorem Olimpiady jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie. Merytoryczny patronat nad Olimpiadą sprawuje Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

     W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 Olimpiada jest organizowana już 43. raz (!) dla uczniów technikum technologii żywności oraz technikum przetwórstwa mleczarskiego z terenu całego kraju. Uczniowie blichowskiej szkoły uczestniczą w OWoMiM od roku szkolnego 2010/2011, kiedy jeszcze właściwa była nazwa Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była p. Anna Kowalska, nauczycielka przedmiotów rolniczych, która do 2014 r. przygotowywała młodzież do zmagań w mleczarskiej olimpiadzie. Od r. szk. 2014/2015 opiekę nad uczniami zainteresowanymi tą tematyką przejęła p. Edyta Kłak, nauczająca przedmiotów żywieniowych. Ogółem dotychczas w naszej szkole przygotowano 18 laureatów i finalistów tej Olimpiady. Wszyscy uczęszczali (niektórzy jeszcze uczęszczają) do technikum technologii żywności. Nagrody, jakie otrzymali to: klasyfikacyjne oceny celujące z zawodowych przedmiotów, co nierzadko przyczyniło się do otrzymania stypendium za wyniki w nauce, zwolnienie z części pisemnej (testu) na egzaminie zawodowym oraz indeks na kierunek studiów wyższych związany z żywnością na państwowej uczelni.

     Osiągnięcia uczniów szkoły na Blichu w Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie:

 

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Klasa

 

Rok

Zdobyty tytuł
w OWoMiM

1.      

Aneta Słomiana

3 TTŻ

2011

finalista

2.      

Dominika Stańczyk

3 TTŻ

2011

finalista

3.      

Ewelina Skomiał

3 TTŻ

2011

finalista

4.      

Aneta Słomiana

4 TTŻ

2012

finalista

5.      

Agnieszka Makowska

4 TTŻ

2012

finalista

6.      

Joanna Suder

2 TTŻ

2012

finalista

7.      

Joanna Suder

3 TTŻ

2013

finalista

8.      

Karolina Workowska

4 TTŻ

2013

finalista

9.      

Małgorzata Kaczor

4 TTŻ

2013

finalista

10.   

Joanna Suder

4 TTŻ

2014

finalista

11.   

Patryk Zawiślak

2 TTŻ

2014

finalista

12.   

Aleksandra Mądra

4 TTŻ

2014

finalista

13.   

Weronika Antosik

2 TTŻ

2015

laureat

14.   

Paulina Jachimek

3 TTŻ

2015

finalista

15.   

Patryk Zawiślak

3 TTŻ

2015

finalista

16.   

Michalina Jaszczak

3 TTŻ

2016

laureat (II miejsce)

17.   

Joanna Guzek

2 TTŻ

2016

laureat

18.   

Natalia Ciupa

3 TTŻ

2016

finalista

     Gratulujemy naszym uczniom dotychczasowych sukcesów, a jednocześnie życzymy powodzenia w tegorocznej XLIII edycji Olimpiady! O tytuł laureata lub finalisty OWoMiM za kilka dni walczyć będą również uczniowie naszej blichowskiej szkoły z III klasy technikum technologii żywności: Joanna Guzek, Piotr Jabłoński, Izabela Jagielska i Patrycja Kania.

     O organizacji i przebiegu OWoMiM będziemy informować na bieżąco.


 

http://www.mleczarstwopolskie.pl/2014/03/XL-JUBILEUSZOWA-OLIMPIADA-WIEDZY-O-MLEKU-I-MLECZARSTWIE http://www.mleczarstwopolskie.pl/cgblog/1313/15/Olimpiada-Wiedzy-o-Mleku-i-Mleczarstwie

Elżbieta Wojtyna