Trójka wspaniałych z Blichu

19.03.2017 20:18

W dn. 16-17 marca 2017 w murach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbył się centralny etap XIX Olimpiady Wiedzy o Żywności. ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu reprezentowało trzech uczniów klasy III Technikum Technologii Żywności: Joanna Guzek, Patrycja Kania, Piotr Jabłoński.

Wszystkich uczestników centralnego etapu olimpiady powitał Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Jan Pikul, który sprawuje honorowy patronat nad olimpiadą. Rektor zwrócił się do zgromadzonych uczniów i ich opiekunów słowami- Każdy z Was odniósł sukces, każdy jest wygranym. Nie należy jednak zapominać o Waszych opiekunach, którzy rozbudzili w Was pasje, zainteresowania.

W pierwszym dniu 46 uczniów z 26 szkół z całej Polski rozwiązywało test zawierający pytania z trzech bloków tematycznych: analitycznego, ekonomicznego oraz przetwórczego. Test był podstawą do wyłonienia najlepszych, czyli laureatów. W gronie najlepszych znalazł się Piotr Jabłoński, zdobywając zaszczytne miejsce laureata III stopnia. Jako nagrodę rzeczową otrzymał Power banka. Joanna Guzek, Patrycja Kania uzyskały tytuł finalisty.

Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie upoważniające do zwolnienia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz index na wyższe uczelnie.

Do olimpiady uczniów przygotowywała Olga Kwapisz - Wojda

Zwycięzcom serdecznie gratuluję.

Olga Kwapisz - Wojda

Olga Kwapisz-Wojda