Robotomaniacy przedstawiali ofertę edukacyjną Zespołu Szkół na Blichu w Gimnazjum nr 1 w Łowiczu.

9.03.2017 21:54

Rozmawialiśmy z uczniami wszystkich klas trzecich, którzy już za kilka miesięcy staną przed wyborem nowej szkoły. Spotkanie przebiegało w miłej, luźnej atmosferze, o czym świadczyły liczne pytania i zaciekawienie naszą ofertą ze strony gimnazjalistów.

Opowiadaliśmy o wysokim poziomie kształcenia, wykwalifikowanej kadrze, dobrze wyposażonych pracowniach, wielu finalistach olimpiad, licznych programach edukacyjnych, które realizowane są w Zespole Szkól na Blichu oraz o trwających projektach unijnych pozwalających podwyższyć uczniom naszej szkoły kwalifikacje zawodowe - tak bardzo potrzebne na dzisiejszym rynku pracy.

W ramach przypomnienia i usystematyzowania przedstawiamy kierunki nauczania dostępne na Blichu w roku szkolnym 2017/2018:

4-letnie TECHNIKUM, kształcące w zawodach:

  • technik agrobiznesu,
  • technik informatyk,
  • technik logistyk,
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
  • technik technologii żywności.
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,

3-letnia BRANŻOWA szkoła 1-go stopnia, kształcąca w zawodach:

  • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
  • mechanik - operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
  • kucharz.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w kierunków znajdują się w zakładce KIERUNKI NAUCZANIA.

 Tomasz Makowski - klasa 1 TIN A