Z ekorozwojem w lepszą przyszłość

7.02.2017 14:51

Młodzież z klasy III gimnazjum w Starym Waliszewie z gminy Bielawy jako pierwsza grupa uczestników spoza blichowskiej szkoły w poniedziałek 6 lutego b.r. wzięła udział w warsztatach realizowanych w ramach Projektu „RURAL DEAR AGENDA”, EUROPEAID/134863/C/ACT/MULT pod tytułem "Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju". Partnerem naszej szkoły jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

   Organizacją tego spotkania zajęła się grupa nauczycieli z Blichu, którzy od lipca 2016 r. pracują nad ww. projektem: koordynator Irena Chorążka oraz Edyta Kłak, Iwona Bogusiewicz-Kuś, Małgorzata Kosiorek, Olga Kwapisz-Wojda, Dariusz Surma i Elżbieta Wojtyna. Głównym celem programu jest uświadomienie uczestnikom potrzeby zrównoważonego rozwoju szczególnie w zakresie produkcji i konsumpcji żywności z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego. Odbiorcami projektu są uczniowie trzecich klas gimnazjów, którzy zgłosili się z powodu zainteresowania tematyką projektu oraz młodzież naszej szkoły, która kształci się w zawodach związanych z produkcją i przetwórstwem żywności oraz gastronomią, tzn. technik agrobiznesu, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych.

   Uczniowie ze Starego Waliszewa zostali powitani w sali wykładowej nr 1 w budynku B szkoły przez wicedyrektora Janusza Wróbla i wysłuchali ogólnych informacji o ZSP nr 2 RCKUiP. Następnie odbyli spotkanie z p. Agnieszką Kopczyńską - rzecznikiem praw konsumenta oraz z p. Małgorzatą Kosiorek, która ich zapoznała z istotą zrównoważonego rozwoju w oparciu o prezentację multimedialna, przygotowaną przez uczniów z III klasy technikum agrobiznesu Michała Polita i Konrada Snopka pod kierunkiem p. Elżbiety Wojtyny.

   Na warsztatach gastronomicznych gimnazjaliści wraz z uczniami klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych pod opieką nauczycielek przedmiotów gastronomicznych Iwony Bogusiewicz-Kuś oraz Edyty Kłak przygotowywali potrawy z użyciem lokalnych surowców.

   Poza warsztatami kulinarnymi młodzież miała możliwość samodzielnego wykonania ćwiczeń z zakresu kuchni molekularnej, zwanej również kuchnią kreatywną. Zajęcia z zakresu żywności molekularnej odbywały się pod kierunkiem Olgi Kwapisz – Wojdy oraz Agnieszki Golan.

   Gimnazjaliści, którzy pracowali w dwóch 10-osobowych grupach zobaczyli wszystkie budynki szkolne, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i zostali zapoznani ze wszystkimi kierunkami kształcenia w szkole na Blichu. Oprócz pracowni gastronomicznych odwiedzili: pracownię ochrony środowiska, pracownię chemiczną i analizy żywności, pracownię języków obcych, pracownie informatyczne, pracownię logistyczną, warsztaty mechaniczne, bibliotekę szkolną, salę gimnastyczną i inne sale lekcyjne w trzech budynkach szkolnych.

   4-godzinne spotkanie z gimnazjalistami przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. Bardzo pomocni okazali się nasi uczniowie, którzy byli przewodnikami młodszych kolegów po blichowskiej szkole: Sylwia Sapińska i Piotrek Majchrzak z klasy 2 technikum agrobiznesu oraz Marzena Woźniak i Laura Rokicka z 2 klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych.

   O szczegółach warsztatów z udziałem uczniów z gimnazjów informacje będą przekazane stopniowo w następnych artykułach z tej serii.

  Do odwiedzenia szkoły na Blichu zapraszamy wszystkich zainteresowanych zarówno uczniów gimnazjów, jak i ich rodziców!

 

Elżbieta Wojtyna