Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci…

9.01.2017 12:35

Wychowywanie nastolatka nigdy nie było łatwe. Wiadomo: burza hormonów, kryzys tożsamości, wpływ rówieśników, chęć zamanifestowania swojej „dorosłości” – to może rodzić problemy.

W ostatnich czasach rodzice muszą zmierzyć się także z siłą działania i powszechną dostępnością różnorodnych środków psychoaktywnych, w obliczu których często są zdezorientowani i bezradni. Warto sięgać więc po wiedzę i umiejętności specjalistów z zakresu wychowania, którzy ukierunkują działania rodziców tak, aby zmniejszyć ryzyko kontaktu nastolatka z substancjami uzależniającymi.

Spotkanie dr Tomasza Bilickiego, terapeuty uzależnień, Prezesa Fundacji Innopolis z rodzicami odbyło się w naszej szkole 5 stycznia 2017 roku. Tematem wiodącym podczas godzinnej prelekcji były zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi z perspektywy rodzica i z perspektywy nastolatka. Pan Tomasz Bilicki korzystając ze swego wieloletniego doświadczenia terapeutycznego przedstawił najważniejsze aspekty wychowania nastolatka, zachęcił rodziców mających problemy wychowawcze do indywidualnego kontaktu w siedzibie Fundacji Innopolis w Łodzi, tel. 512-667-512.

 

Anna Golędzinowska - Lebioda