Nowy sprzęt nowe możliwości dla uczniów kierunków żywieniowych na Blichu.

22.12.2016 21:06

W dniu 9 grudnia 2016r. do ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu dostarczono nowy sprzęt na pracownie gastronomiczne.

Został on zakupiony w ramach projektu „Stawiamy na zawodowców”, który obecnie realizowany jest w szkole. Uczniowie kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności, mając zajęcia w ramach kursów unijnych: „kucharz” i „kelnersko – barmańskim”, będą pracować na sprzęcie nowej generacji. Są to nowoczesne zestawy noży kuchennych, wagi, deski HACCP, tortownice, tace antypoślizgowe, sztućce, zastawa stołowa, menaże oraz drobny sprzęt kuchenny. Ponadto uczniowie będą uczyć się przygotowywania i dekorowania stołów na przyjęcia okolicznościowe, wykorzystując do tego celu nowe obrusy, skirtingi i moltony. Będą również segregować śmieci do specjalnie zakupionych na ten cel zestawów koszy. Zgromadzony sprzęt przyczyni się z pewnością do podniesienia jakości pracy szkoły, lepszego przygotowania młodzieży do egzaminów zewnętrznych oraz do przyszłej pracy.

Edyta Kłak