Bóg się (z)rodzi

22.12.2016 17:27

     Dnia 22 grudnia 2016 r. w sali gimnastycznej zgromadziła się społeczność blichowska, aby wspólnie świętować Wigilię Szkolną. W wystroju sali nie zabrakło żywych choinek i ich zapachu, Pisma Świętego, stołu nakrytego białym obrusem, świecy Caritas, opłatków. Liczna grupa nauczycieli usiadła wśród uczniów. Wiele osób ubrała się w odświętny strój. To wszystko sprawiło, iż miało się poczucie, że to nie jest zwykłe spotkanie. Czy było wyjątkowe?

 

     Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Maria Laska. Przywitała przybyłych gości a wśród nich gościa szczególnego - J.E. ks. bp. Wojciecha Osiala, który mury szkoły na Blichu odwiedził po raz pierwszy. Obecność następcy apostołów sprawiła, że klimat spotkania był nie tylko uroczysty, ale również dostojny. W swoim słowie dyrektor szkoły wyraziła radość, że wszyscy mogli się spotkać w przeddzień Bożego Narodzenia. Następnie złożyła swoje świąteczne życzenia. Zaznaczyła, że oczekujemy narodzin Pana Jezusa, ale trudno skupić się na radosnym oczekiwaniu, kiedy panują bardzo niespokojne czasy: na świecie, w różnych jego zakątkach giną ludzie, widać wyraźnie wojnę toczoną między dobrem a siłami zła. Życzyła wszystkim zebranym, aby światło wygrywało z ciemnością, by nienawiść była zwyciężana przez miłość. Przeczytała krótką opowieść z mądrości indiańskich, która była kontynuacją życzeń. - Stary Indianin rzekł swojemu wnukowi: „Moje dziecko, w każdym z nas toczy się bitwa pomiędzy dwoma wilkami. Jeden jest złem. To złość, chciwość, uraza, poniżanie, kłamstwa i ego. Drugi jest dobrem. To radość, pokój, miłość, nadzieja, pokora, życzliwość i prawda”. Chłopiec pomyślał nad tym i zapytał: „Dziadku, który wilk zwycięża?” Stary człowiek cicho odpowiedział: „Ten, którego karmisz” – mówiła Maria Laska.

     Po wystąpieniu pani dyrektor ksiądz Radosław Sawicki odczytał fragment Ewangelii mówiący o narodzeniu Jezusa. Następnie poprosił ks. bp. Wojciecha Osiala o skierowanie do zebranych słowa oraz błogosławieństwo opłatków wigilijnych. Jego Ekscelencja także zaczął od pewnej opowieści, w której główną rolę odgrywał gospodarz chcący wyjechać orać pole. Nim wyruszył, upewnił się czy ma papierosy oraz zapałki. Stwierdziwszy, że je posiada, udał się wykonywać swoje prace polowe. Gdy dojechał do celu i chciał się zabrać do swojej pracy, okazało się, że… nie podczepił do traktora pługa. Ksiądz biskup kontynuował, mówiąc, że zawsze należy pamiętaćo tym, co istotne. W rozmowach po uroczystości dało się usłyszeć różne stwierdzenia. - Nie da się szerzyć miłości, kiedy człowiek nie kocha – mówiono. - Nie można rzucać się na zasiew, kiedy w garści nie mamy ziarna – dodawali inni. Przemówienie biskupa pomocniczego diecezji łowickiej było bardzo przejmujące, skłoniło słuchaczy do głębokiej refleksji. Biskup w swej przemowie nawiązał także do choinki. Przywołał najpierw drzewo z Raju, z którego zerwano owoc. Niektórzy zwyczajowo przyjmują, że to było jabłko. Dlatego dawniej w wielu domach bożonarodzeniowe drzewka strojono m.in. tym owocem. Ksiądz biskup sprawnie połączył treść pani dyrektor ze swoim przesłaniem. Choinka w naszych domach jest symbolem życia, przypomina o Jezusie. I teraz od nas zależy, w stronę którego drzewa będziemy patrzeć: czy skierujemy nasz wzrok na drzewo z Raju, które kojarzy się z grzechem, czy to zielone, bożonarodzeniowe zwracające nas w stronę Miłości.

     W dalszej części ksiądz Radosław Sawicki odczytał list od księdza biskupa seniora Józefa Zawitkowskiego, który niegdyś bywał stałym gościem podczas Wigilii Szkolnych na Blichu. W swoim słowie ksiądz biskup przekazał moc serdeczności oraz bożonarodzeniowe życzenia dla całej społeczności szkolnej. Świąteczne, z serca płynące życzenia złożyli również: Violetta Wrońska – przewodnicząca Rady Rodziców oraz Marzena Wożniak – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

     Pod koniec uroczystości dyrektor Maria Laska wręczyła przybyłym gościom drobne upominki. Następnie nadeszła chwila składania życzeń i łamania się opłatkiem. Po nich zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów kierunków gastronomicznych. Wigilię szkolną śpiewem kolęd uświetnił Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”. W przygotowaniu dekoracji pomogli pracownicy obsługi, nauczyciele wychowania fizycznego i katecheci wraz z młodzieżą.

 

Piotr Sumiński